​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Så här värnar vi om våra deltagares hälsa

Upptäck nu

 Nyheter och aktuell finansiell information

 Computershares tre värdeord

Global närvaro

Vår globala närvaro innebär att vi har de stordriftsfördelar som krävs för att garantera en hög kompetens gällande Compliance, riskhantering, intern kontroll och katastrofberedskap. Det ger trygghet för såväl våra kunder som för våra kunders kunder.

21 länder
12000 medarbetare
25000+ kunder

Historien om Computershare

Vilka är vi?
Visa mer