Hantering av insiderinformation

Insiderlagstiftningen innehåller krav på att noterade aktiebolag ska ha en uppdaterad förteckning över de personer som anses ha tillgång till kurspåverkande information. En förteckning av personerna (interna och externa) ska föras in i den så kallade loggboken. Samtidigt som en person förs in eller tas ut ur loggboken ska hen meddelas om detta och även bekräfta att hen tagit del av förändringen.​

Säker online-lösning

Computershares Insider Management System (CIMS) är en säker online-lösning som på ett kostnadseffektivt sätt hanterar företagets insiders och uppfyller de ökade regulatoriska krav som införts genom förordningen om marknadsmissbruk.

CIMS.png

 

CIMS uppfyller företagets behov av att:
  • Föra loggböcker för olika typer av projekt.
  • Hantera olika e-postmallar och språk för insiders.
  • Administrera e-postutskick till personer som registreras i loggboken.
  • Säkerställa att bekräftelser av mottagande registreras direkt i systemet.
  • Hantera information om när e-post skickades ut och när den bekräftades.
  • Automatiska påminnelser via e-post till insiders som inte bekräftat att de tagit del av informationen.
Ytterligare fördelar med insidermodulen:
  • All data förvaras säkert, endast tillgänglig för de personer som har rättighet att använda den.
  • En portal för insiders, där de själva kan uppdatera sina personuppgifter.
  • Insidermodulen säkerställer att ingen e-post om handelsförbud eller projekt glöms bort​.

 

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information, en demonstration eller för att ta fram ett kostnadsförslag

visa mer