Hantering av insiderinformation

 Insiderlagstiftningen innehåller krav på att noterade aktiebolag skall ha en uppdaterad förteckning över de personer som anses ha tillgång till kurspåverkande information. En förteckning av personerna (interna och externa) ska föras i den så kallade loggboken. Samtidigt som någon person förs in eller tas ut ur loggboken ska denne meddelas om detta och även bekräfta att hon/han tagit del av förändringen.​

 
Computers Insider Management System ( CIMS ) är en säker , online-lösning som gör det enkelt att hantera dina insiders och uppfylla de ökade regulatoriska krav som införs genom förordningen om marknadsmissbruk.

                                                    CIMS.png

CIMS uppfyller företagets behov för:
  • Information om handelsförbud
  • Upplägg av olika projekt
  • Lägga till personer till ett projekt
  • Olika e-mail mallar (även språk) för olika kategorier av insiders
  • Automatiska e-mailutskick till personer som registreras i loggboken
  • Bekräftelse av mottagande registreras direkt i vår databas
  • Full information om när e-mail skickades ut och när den bekräftades
  • Påminnelsemail till de personer som ej bekräftar mottagandet
  • Kraftfullt rapporteringsverktyg
 
Fördelar med insidermodulen:

Samlar loggboken till en säker plats tillgänglig endast för de personer som har rättigheter att se den

Minskar och förenklar kommunikationen till insiders

Säkerställer att inga mail om handelsförbud eller projekt glöms bort​


 

​​


 


 

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information eller för att ta fram ett kostnadsförslag
visa mer