​​​​​​Fokusera på innehållet

Bolagsstämman (årsstämma eller extra bolagsstämma) är företagets högsta beslutande organ. Därför är det viktigt att bolagsstämman planeras noggrant och att hela processen fungerar felfritt.

 

Computershare AB har mer än 15 års erfarenhet av att administrera bolagsstämmor i Sverige. Vi erbjuder kostnadseffektiva och flexibla bolagsstämmotjänster, baserade på erfarenhet av projektledning över hela världen. Alltid med innovativ teknik och lokal expertis.

 Content Editor