Fokusera på innehållet

Bolagsstämman (årsstämma eller extra bolagsstämma) är företagets högsta beslutande organ. rför är det viktigt att bolagsstämman planeras noggrant och att hela processen fungerar felfritt.

Computershare AB har mer än 15 års erfarenhet av att administrera bolagsstämmor i Sverige. Vi erbjuder kostnadseffektiva och flexibla bolagsstämmotjänster, baserade på erfarenhet av projektledning över hela världen. Alltid med innovativ teknik och lokal expertis.

IRS (Baspaket)

Med Computershares baspaket kan anmälningarna till stämman registreras direkt i vårt IRS-system (Investor Relation System). Vi ser till att ni har en ägarförteckning som bas, vilket förenklar anmälningarna. Ni kan själva registrera fullmakter och skriva ut rapporter under anmälningsperioden. Alla anmälningar loggas och ni har tillgång till fullständig historik om vem som gjort vad. Vi läser in stämmoaktieboken, gör en avstämning och skickar ut deltagarkort.

Anmälan via webben

Ni kan naturligtvis erbjuda era aktieägare att själva anmäla sig via vår webbanmälan, som antingen är inbäddad i er hemsida eller öppnas i ett separat fönster.

Avprickning på stämman

På stämman prickar ni själva enkelt av de som är närvarande. Därefter kan dels den definitiva röstlängden skrivas ut, dels en ”störst/först-lista” till stämmans ordförande.

Online bolagsstämma

LÄS MER

Poströstning

LÄS MER

Läs mer om våra tjänster

Protecting your data

The information security measures integrated into everything we do at Computershare

Learn More