​​​​​​Fokusera på innehållet

Bolagsstämman (årsstämma eller extra bolagsstämma) är företagets högsta beslutande organ. Det är därför viktigt att bolagsstämman planeras noggrant och att hela processen fungerar på ett bra sätt.

 

Computershare AB, tidigare Novator Bolagsservice har mer än 15 års erfarenhet av administration av bolagsstämmor i Sverige. Vi erbjuder kostnadseffektiva och flexibla bolagsstämmotjänster baserade på erfarenhet av projektledning över hela världen med innovativ teknik och lokal expertis. Av den anledningen kan vi erbjuda beprövade, effektiva och flexibla tjänster för att organisera och administrera er bolagsstämma.