​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Lansera ditt aktieprogram​

Aktierelaterade incitamentsprogram har under senare år kommit att bli en allt vanligare företeelse inom näringslivet för att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i företaget. En väl strukturerad och styrd incitamentsprogram kan hjälpa att motivera anställda och ge betydande, långsiktiga förbättringar av verksamhetens resultat och lönsamhet. 

Efter att ha lagt ner mycket arbete är du redo att lansera ert aktieprogram. Nu vill ni såklart få ut det mesta av den investeringen, så det är viktigt att försäkra sig om att era anställda kan se fördelarna med att vara deltagare och hur man går med. Beskriv ert aktieprogram och prata om ert aktieprogram så att era anställda verkligen förstår.

​Med över 3 000 kunder och tre miljoner anställda deltagare över hela världen, är Computershare ledande att för att implementera aktiebaserade incitamentsprogram för anställda både nationellt och globalt. Vi ser till att möta ert behov, implementera den rätta lösningen och maximera avkastningen på er investering.

Oavsett om du lanserar ett nytt aktieprogram eller vill förbättra ditt nuvarande erbjudande till dina anställda​, kan vår expertis och globala kapacitet bistå i varje aspekt av din lösning. Vi hjälper er med strategisk planering och genomförande, förvaring av aktier, handel av aktier, lokala skatteavdrag, sofistikerade informationskampanjer till medarbetare för att driva och främja en självbetjäning. VI tillhandahåller även komplett rapportering enligt IFRS2.  Why launch an employee equity plan

Global service + local expertise = great solutions

We've been administering equity plans for more than 35 years, working with over half the FTSE100 and DJStoxx50. With over 1,000 experts in 20 locations around the world, our expertise spans all types of plan: global and country-specific, discretionary and all-employee.

1500 clients
4800000 plan participants
190 countries

Administrera ditt aktieprogram

Administrera ditt aktieprogram
Visa mer