Lansera ett aktieprogram

  • 2mendiscussing

    I syfte att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i företaget har aktierelaterade incitamentsprogram blivit en allt vanligare företeelse inom näringslivet. Ett väl strukturerat och styrt incitamentsprogram motiverar medarbetarna och ger betydande och långsiktiga förbättringar av verksamhetens resultat och lönsamhet.

    Efter att beslut fattats om att lansera ett aktieprogram är det viktigt att samtliga medarbetare på ett enkelt och överskådligt sätt informeras och kan se fördelarna med att delta i incitamentsprogrammet.

  • istock_000043065116_ic2

    Med över 3 000 kunder och tre miljoner anställda deltagare över hela världen, är Computershare den ledande aktören när det gäller att implementera aktierelaterade incitamentsprogram för medarbetare, både nationellt och globalt. Vi har erfarenheten att möta företagets behov, föreslå den optimala lösningen och maximera avkastningen på investeringen.

    Oavsett om det gäller lansering av ett nytt aktieprogram, eller en förändring och förbättring av ett existerande erbjudande till medarbetarna​, kan vår expertis bistå i samtliga arbetsmoment. Vi hjälper vår uppdragsgivare med strategisk planering och genomförande, förvaring av aktier, handel av aktier, lokala skatteavdrag och sofistikerade informationskampanjer till medarbetare i syfte att främja en självbetjäning. VI tillhandahåller naturligtvis även en komplett rapportering enligt IFRS2.

Why launch an employee equity plan

Global service + local expertise = great solutions

We've been administering share ​​plans for more than 35 years, working with over half the FTSE100 and DJStoxx50. With over 1,000 experts in 20 locations around the world, our expertise spans all types of plan: global and country-specific, discretionary and all-employee.

1500clients
5.2 millionplan participants
170countries

Administrera ditt aktieprogram

Administrera ditt aktieprogram

Visa mer