Inom Computershare behandlar vi personuppgifter från miljontals individer och tar integritet av deras personuppgifter mycket seriöst. Vi är engagerade i att skydda personuppgifter som vi behandlar mot förlust, stödja privatpersoners integritetsrättigheter och alltid överensstämmer med gällande lagar och regler som gäller sekretess, dataskydd och informationssäkerhet.

Denna sekretesspolicy ger en sammanfattning av hur vi använder dina personuppgifter. Det förklarar också dina rättigheter över dina personuppgifter och hur du kan utöva dem..

Om du har några frågor om någon av vår integritetspolicy eller hur vi använder dina personuppgifter, kontakta vår dataskyddspersonal genom att skriva till: Computershare AB, Box 610, SE-182 16, Danderyd eller du kan n maila oss.

I denna policy betyder orden vi, oss och våra alltid en medlem i Computershare-koncernen av företag registrerade i Sverige.


Vilka personuppgifter använder vi?

När vi säger personuppgifter menar vi all information som handlar om dig eller som kan hjälpa dig att identifiera dig.

Vi kan hämta dina personuppgifter på ett antal sätt. Du kan lämna personuppgifter direkt till oss, eller vi kan hämta dina personuppgifter från tredje part.

Information du lämnar till oss

Du kan lämna personuppgifter till oss när du kontaktar oss. Det här kan vara via e-post, brev, telefon eller när du skickar personuppgifter online. De typer av information du lämnar till oss kommer att skilja sig beroende på de tjänster vi tillhandahåller dig, men vi kommer alltid bara samla in och behandla personuppgifter som krävs för tillhandahållande av tjänster.

Annan information vi samlar in

Beroende på vilka tjänster vi tillhandahåller, kan vi också få dina personuppgifter från andra företag. När du besöker våra webbplatser eller öppna e-postmeddelanden från oss samlar vi information om din webbplatsanvändning och e-postvisning så att vi kan förbättra våra tjänster. För mer information om hur vi samlar in denna information, se vår Cookies Policy nedan.

Du kan också ge personuppgifter till oss om andra personer, till exempel gemensamma kontohavare eller familjeförhållanden. Om du gör det måste du bekräfta att den andra personen godkänner dig kan dela personuppgifter med oss och att vi får använda den i enlighet med vår integritetspolicy.


 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter på följande sätt:

 • För att hantera förfrågningar skickar du oss.
 • Att svara på dina frågor.
 • Att tillhandahålla tjänster och göra det möjligt för oss att tillhandahålla tjänster till våra kunder.
 • För att ge dig uppdateringar om ändringar i vår policy eller villkoren.
 • För att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
 • Att analysera hur människor använder våra webbplatser.
 • För trendanalys för att hjälpa oss att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.
 • För profileringsändamål hjälper vi oss att se till att vi ger dig rätt information och erbjuder relevanta tjänster.
 • Om du samtycker till att kontakta dig om andra tjänster och produkter som vi tror kan intressera dig.
 • Att följa våra lagar och förpliktelser.
 • Att övervaka säkerheten och användningen av IT-system.
 • Att hantera eventuella klagomål eller juridiska påståenden.
 • Att hantera vår verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt, inklusive hanteringen av vår finansiella ställning, våra resurser, de risker vi utsätts för och hur vi ordnar vår interna verksamhet.


Beroende på de tjänster vi tillhandahåller använder vi dina personuppgifter för andra ändamål:

 • För att behålla ditt konto.
 • Att validera din identitet och autentisera dig.
 • Förhindra bedrägeri och ekonomisk brottslighet.
 • Att utföra dina instruktioner i relation till den service vi tillhandahåller.
 • Att informera dig om dina rättigheter.

 

Vilka är våra rättsliga skäl för att behandla dina personuppgifter?

När vi behandlar dina personuppgifter måste vi ha en giltig rättslig grund för att göra det, med rättsliga grunder som är ett eller flera av följande:

 • Det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för oss att fullgöra våra skyldigheter enligt antingen ett kontrakt du har med oss eller att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett avtal med dig eller ett kontrakt vi har med en kund du har en förhållande till (t.ex. din arbetsgivare). Det är nödvändigt för oss att följa en laglig skyldighet som vi är föremål för.
 • Du har gett samtycke till bearbetning för ett eller flera specifika ändamål.
 • Det är nödvändigt för legitima intressen som vi eller tredjepart eftersträvar, och dessa intressen överträder inte av dina intressen eller dina grundläggande rättigheter och friheter.
 • Det är nödvändigt att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse, till exempel en viss brottslighetskontroll.

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Beroende på vilken tjänst vi tillhandahåller, delar vi dina personuppgifter med andra företag. Där vi delar dina personuppgifter med andra företag för att tillhandahålla tjänster till dig, ser vi till att de har tillräckliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vi kan också dela med dig av dina personuppgifter när det behövs för att följa våra lagar eller förpliktelser (som kan innefatta delning av information med tillsynsmyndigheter, revisorer eller andra offentliga organ).
Vi kommer aldrig sälja din information till någon för oönskad marknadsföring.

 

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge vi behöver för de ändamål för vilka det samlades in eller (om längre) för en period för vilken vi är skyldiga att hålla personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och lagkrav.

 

Överför vi dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Vi kan ge dig några tjänster via en annan medlem i Computershare-gruppen eller ett annat företag som är baserat i ett land där lagar och regler för dataskydd skiljer sig från dem som finns i din jurisdiktion, inklusive Indien, Australien och USA. Om du är i Europa betyder det att vi kan skicka dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om vi skickar dina personuppgifter till ett annat land kommer vi alltid att se till att det finns tillräckliga åtgärder för att skydda det och att du kan utöva dina rättigheter effektivt.


Dina rättigheter

Åtkomst till din information

Du kan be om en kopia av de personuppgifter vi håller om dig genom att maila oss.

Korrigera din information

Vi försöker se till att alla dina personuppgifter är korrekta. Om du hittar några felaktigheter eller om dina uppgifter ändras, vänligen meddela oss omedelbart och vi kommer att korrigera dem.

Radera eller begränsa användningen av din information

Du kan be oss att radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Om du gör det kommer vi att överensstämma med din förfrågan om det inte finns en rättslig grund för oss att inte (till exempel om en lag säger att vi måste behålla register för en bestämd period och att vi måste behålla dina personuppgifter).

Återkallande av samtycke

Om den rättsliga grunden för oss som behandlar dina personuppgifter är att du har givit ditt samtycke till behandlingen, kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Om du gör det kommer vi sluta behandla dina personuppgifter omedelbart.

Marknadsföringsinställningar

Om du har gett oss samtycke till att ge dig marknadsföringsinformation kan du när som helst ändra dina preferenser när det gäller marknadsföring genom att kontakta oss på info@computershare.se

Klagomål

Om du har några klagomål om hur vi använder dina personuppgifter, vänligen maila oss så ska vi försöka lösa problemet. Du har också rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land. Om du behöver mer information om hur du kontaktar din lokala dataskyddsmyndighet, var god och meddela oss genom att maila oss.


 

Cookies

Ta reda på mer om cookies och hur vi använder dem.

klicka här