​​​​​​​​​​​​​​​Vilka är vi?

Vi håller aktieregister till många noterade bolag. En av våra uppgifter i och med detta är ta hand om dig, aktieägaren. När du har aktier listade i USA är det Computershare i USA som hjälper dig med dina aktier. Dessa ärenden kan inte behandlas får Sverige. Vänligen kontakta Investor Center via länk längst ner på sidan. Nedan har vi sammanställt det vanligaste frågorna kring att äga aktier i USA.​​


 

​Hanter dina aktier online, när som helst


Det enklaste sättet att hantera dina aktier är via vår sida, Investor Centre . Du kan antingen logga via någon av länkarna nedan eller logga in via vår "Log-in" knapp högst upp till höger på sidan.​​

 

Via din online portal kan du:
 • Se din aktiepotfölj
 • Ladda ner blanketter
 • Ändra dina uppgifter
 • Hitta svar på de vanligaste frågorna​​
 • Få ett kontoutdrag (även för dödsbo) 
 • gå med i / gå ur reinvestment program för utdelning
 • sälja aktier eller transferera dina aktier 
För att logga in behöver du:​
 • Företagsnamnet
 • Ditt lösenord – Om du glömt lösenordet, kontakta Investor Center 

 Frågor & Svar för aktier registrerade i USA (Pfizer, IBM med flera)

Telefon till aktieägarkontakt i USA (öppet kl.15.00-23.00) ​​svensk tid: 001 781 575 45 91. En talsvarsfunktion ger dig olika alternativ. Om du inte gör något aktivt val, blir du kopplad till en handläggare. Det finns möjlighet till tolktjänst. Begär att få en tolk ("Translator" på engelska).

Förfrågningar kan av säkerhetsskäl inte skickas via e-post. Använd i ställer detta e-post formulär.

 • Ticker symbol: PFE (Pfizer), IBM eller motsvarande
 • Holder Account Number: ditt personliga kontonummer som oftast börjar med C000
 • ZIP Code: fyll inte i ZIP code
 • Surname: fyll i ditt efternamn som det står på utskicken från Computershare (använd ej å/ä/ö)
 • ​Som boende utanför USA ska man även fylla i en W8 skattedeklaration (görs även det på internet).
 ​

​Vid transfer av ägande/försäljning eller ändring av adress där det totala värdet av innehavet understiger 10.000 $, kan Computershare acceptera en process utan "Medallion Guarantee". Skriv ett brev till Computershare med följande innehåll:

 Pursuant to the instructions received from the Pfizer Relationship Management team at Computershare, we are enclosing the following documents to (transfer and/or sell and/or change address) the shares held in the Pfizer account of {skriv kontonummer} to (or issue the check into the name of XXX).
 Skicka brevet till:

Computershare Trust Company, N.A.
Priority Processing Team
250 Royall Street
Canton, Ma 02021
USA

 Brevet ska vara signerat av Notarius Publicus och eventuella dokument som styrker transaktionen (personbevis, bouppteckningar) ska vara översatta av en auktoriserad översättare.
 

​Vid värden över 10.000 $ behövs en "Medallion Guarantee". Vissa svenska banker kan organisera detta genom sin amerikanska samarbetspartner. Även Share Data i Storbrittanien kan hjälpa till att ordna nödvändiga dokument.

​Från och med den 1 januari 2001 kräver det amerikanska skatteverket (Internal Revenue Service) att alla aktieägare som bor utanför USA registrerar blankett W8-BEN hos det finansinstitut där de är kunder. W8-BEN säkerställer att rätt skatt tas ut från aktieutdelningar. Vilken skatt som ska tas ut anges i dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och det land där aktieägaren är bosatt. Om du inte fyller i blankett W8-BEN kommer Computershare att hålla inne 28 % i skatt från aktieutdelningen(”backup withholding”). Om du har registrerat blankett W8-BEN hos oss betyder det inte att du INTE behöver betala skatt i USA. Om du har ytterligare frågor om blankett W8-BEN och hur din ekonomi påverkas bör du konsultera en kvalificerad skatterådgivare.

​Du kan be din bank att genom sin amerikanska samarbetspartner (broker), flytta dina aktier till en depå i din bank. För detta behöver banken ditt kontonummer hos Computershare och antalet hela aktier som ska flyttas. Denna information finns på dina kontoutdrag från Computershare.  Din banks samarbetspartner i USA (Broker) måste sedan rekvirera aktierna genom "Depository Trust Company’s Direct Registration Profile System" och ange Computershares DTC nummer 7807. Om du är med i ett reinvestment program måste du först gå ur detta för att kunna genomföra flytten (läs mer ovan). Banken kan ta ut en avgift för denna transaktion.

​Det går att registrera ett kontonummer via ett internetkonto ("My Details/ Bank Details") eller genom skicka in en bla​nkett till Computershare.  Det går även att erhålla checkar i kronor i ställer för US $ från Computershare. Notera att Computershare tar ut en avgift för varje betalning i utländsk valuta via elektronisk överföring eller via check. Om avgiften är högre en utbetalningen, skickar Computershare en check i US $. 

Läs mer här.

​För dödsbon rekommenderar vi att ni hämtar blanketten "Deceased Transfer Package - Foreign Holders" och skickar den till Computershare. Läs även mer under "Transfer/Försäljning"

Ansvarsbegränsning

Detta är en begränsad sammanfattning av den information som finns tillgänglig på Computershares hemsida i USA. Informationen ska ses som av rådgivande karaktär. Computershare AB i Sverige uppdaterar sidan regelbundet. Dock kan det hända att informationen blir föråldrad eller att information blivit felaktigt tolkad/översatt. Computershare AB tar därför inget ansvar för eventuella kostnader eller besvär som uppstår p.g.a. felaktiga instruktioner på denna sida.

 ​

 Investor Center - Login

 • Jag äger aktier listade i USA
  Om du är aktieägare som innehar aktier listade i USA hos Computershare besök Investor Center (US) för hjälp.
  Investor Center (US)
 • Jag har Pfizeraktier
  Jag äger Pfizeraktier, vänligen kontakta Investor Center (US) call-centre för Pfizers aktieägare. Här kan du även logga in på ditt internetkonto.
  Investor Center (US/Pfizer)