​​​​​​​​​​​​​​​Vilka är vi?

Vi hanterar aktieregister till många noterade bolag. En av våra viktigaste uppgifter är att ta hand om dig som aktieägare. När du har aktier listade i USA är det Computershare i USA som hjälper dig med dina aktier. Dessa ärenden kan inte behandlas i eller från Sverige. Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna kring att äga aktier i USA. För övriga frågor, kontakta ”Investor Center” via länken längst ned på sidan.

​Hanter dina aktier online – när som helst, var som helst!

Det enklaste sättet att hantera dina aktier är via vår sida Investor Center. Du kan antingen logga in via någon av länkarna nedan eller via "Log-in"-knappen högst upp till höger på sidan.​​

Via din online-portal kan du:
 • Se din aktiepotfölj.
 • Ladda ner blanketter.
 • Ändra dina uppgifter.
 • Hitta svar på de vanligaste frågorna​​.
 • Få ett kontoutdrag (även för dödsbo).
 • Gå med i/gå ur reinvestment-program för utdelning.
 • Sälja eller överföra dina aktier. 
För att logga in behöver du:​
 • Företagsnamnet.
 • Ditt lösenord – om du glömt lösenordet, kontakta Investor Center.

Frågor & svar för aktier registrerade i USA (Pfizer, IBM med flera)

 • Telefon till aktieägarkontakt i USA (öppet kl.15.00-23.00 svensk tid): 001 781 575 45 91. Du ges olika alternativ via en telefonsvarare. Om du inte gör något aktivt val, blir du kopplad till en handläggare. Möjlighet till tolktjänst finns. Begär att få en tolk ("Translator" på engelska).

  Förfrågningar kan av säkerhetsskäl inte skickas via e-post. Använd istället detta e-post-formulär.

 • När du skapar ett internetkonto måste du ange:

  Ticker-symbol: PFE (Pfizer), IBM eller motsvarande.

  Holder Account Number = ditt personliga kontonummer som oftast börjar med C000.

  ZIP Code: Fyll inte i ZIP code.

  Surname: Fyll i ditt efternamn så som det står på utskicken från Computershare (använd ej å/ä/ö).

  Som boende utanför USA ska även en W8-skattedeklaration fyllas i. Detta kan göras digitalt.

 • För att kunna genomföra en transfer, försäljning eller adressändring för aktier som hålls hos Computershare, måste man fylla i de angivna blanketterna och erhålla en medallion signature garantuee.

  Det finns företag som kan hjälpa till med detta, däribland IWC Probate Services (https://www.iwcprobateservices.co.uk/).

 • ​Från och med den 1 januari 2001 kräver det amerikanska skatteverket (Internal Revenue Service) att alla aktieägare som bor utanför USA registrerar blankett W8-BEN hos det finansinstitut där de är kunder. W8-BEN säkerställer att rätt skatt tas ut från aktieutdelningar. Vilken skatt som ska tas ut anges i dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och det land där aktieägaren är bosatt. Om du inte fyller i blankett W8-BEN kommer Computershare att hålla inne 28 procent i skatt från aktieutdelningen ("Backup withholding"). Om du har registrerat blankett W8-BEN hos oss betyder det inte att du INTE behöver betala skatt i USA. Om du har ytterligare frågor om blankett W8-BEN och hur din ekonomi påverkas bör du rådfråga en kvalificerad skatterådgivare.

 • Här kan du ladda ned de olika blanketter som Computershare tillhandahåller.

 • ​Du kan be din bank att genom sin amerikanska samarbetspartner (Broker), flytta dina aktier till en depå i din bank. För detta behöver banken ditt kontonummer hos Computershare och antalet hela aktier som ska flyttas. Denna information finns på dina kontoutdrag från Computershare. Din banks samarbetspartner i USA (Broker) måste sedan rekvirera aktierna genom "Depository Trust Company's Direct Registration Profile System" och ange Computershares DTC nummer: 7807. Om du är med i ett reinvestment-program måste du först gå ur detta för att kunna genomföra flytten (läs mer ovan). Notera att banken kan ta ut en avgift för denna transaktion.

 • ​Det går att registrera ett kontonummer via ett internetkonto ("My Details/ Bank Details") eller genom att skicka in en bla nkett till Computershare. Det går även att erhålla checkar i kronor i stället för US-dollar från Computershare. Notera att Computershare tar ut en avgift för varje betalning i utländsk valuta via elektronisk överföring eller via check. Om avgiften är högre än utbetalningen, skickar Computershare en check i US-dollar.

  Läs mer här

 • ​För dödsbon rekommenderar vi att ni hämtar blanketten "Deceased Transfer Package - Foreign Holders" och skickar den till Computershare. Läs mer under "Transfer/Försäljning".

 • ​Escheatment av aktier är ett förfarande i USA där delstaterna övertar egendom som klassas som förlorad alternativt övergiven om det inte finns information om ägaren till egendomen.

  Egendomen får enbart övertas av delstaten om egendomen har varit övergiven under en angiven tid enligt lag.

  Varje delstat har en förlorad egendom (lost property)  avdelning som hanterar dessa frågor.

  För Pfizer-aktier är det delstaten Delaware som hanterar dessa frågor och mer information finns på deras hemsida: unclaimedproperty.delaware.gov

  Vill ni ha mer information om detta förfarande har Computershare USA tagit fram ett dokument där förfarandet beskrivs i detalj.

  Escheatment White Paper

​​​​Ansvarsbegränsning

Detta är en begränsad sammanfattning av den information som finns tillgänglig på Computershares hemsida i USA. Informationen ska ses som av rådgivande karaktär. Computershare AB i Sverige uppdaterar sidan regelbundet. Dock kan det hända att informationen blir föråldrad eller att information blivit felaktigt tolkad/översatt. Computershare AB tar därför inget ansvar för eventuella kostnader eller besvär som kan uppstå på grund av felaktiga instruktioner på denna sida.

Investor Center - Login

 • gettyimages-180408901

  Jag äger aktier listade i USA

  Om du är aktieägare som innehar aktier listade i USA hos Computershare besök Investor Center (US) för hjälp.

 • gettyimages-184829119

  Jag har Pfizeraktier

  Jag äger Pfizeraktier, vänligen kontakta Investor Center (US) Call-Center för Pfizers aktieägare. Här kan du även logga in på ditt internetkonto.