• GettyImages-555799109-square

  Välkommen till Computershare — hos oss är varje enskild kund unik.

  Computershare grundades 1978 och är sedan 1994 noterat på den australiensiska börsen. Vi är ett globalt företag, med cirka 12 000 medarbetare över hela världen, och verksamheter i 21 olika länder med drygt 40 000 kunder.

  Vårt största affärsområde är Investor Services. Här arbetar vi med publ​ika företag, varav många är bland de största i världen. Vi hjälper dessa företag att hantera aktieägarnas rättigheter genom en rad tjänster. Våra tjänster omfattar allt från att hantera register över äganderätten av värdepapper till att, för våra kunders räkning, hantera utdelningen till deras aktieägare. Computershare administrerar bolagsstämmor och voteringar, såväl direkt som genom ombud. Vi erbjuder olika slags mjukvarulösningar med inriktning mot styrning av verksamheter i komplexa koncernstrukturer.

  Computershare administrerar även incitamentsprogram, som program för personalaktier och andra aktierelaterade ersättningar.

 • istock_000065173787_full

  Marknadsledande tjänsteutbud

  I mer än 75 år har vår Georgeson proxy-verksamhet hjälpt företag att kommunicera med, och samla in aktieägares svar, när det gäller frågor som behandlas vid bolagsstämmor. Det kan röra sig om till exempel omstruktureringar, fusioner och kapitalanskaffningar.

  Vår kommunikationstjänst erbjuder skräddarsydda och individuellt anpassade kommunikationslösningar, med särskild kompetens när det kommer till kommunikationen mellan publika företag och deras aktieägare.

  Inom Computershare finns även kunskap och kompetens för att leverera en rad andra professionella tjänster – som administration av stiftelser, hantering av escrow och skulder, depositioner vid uthyrning av bostäder, konkurser och grupptalan, hantering av ömsesidigt ägda fonder, administration av fullmakter samt back-office för energibolag och bostadslåneföretag.

  För många av de tjänster vi erbjuder är Computershare den största leverantören i världen. Vår kompetens, erfarenhet och våra kontinuerliga investeringar i teknik (vi investerar över 150 miljoner US-dollar per år), samt vår geografiska spridning och väl fungerande kundservice gör vårt tjänsteerbjudande till marknadsledande.

Computershares värdeord

Säkerhet

Vi har den kunskap och kompetens som krävs för att leverera rätt tjänst i rätt tid.

Engagemang

Vi arbetar ständigt för att hitta nya, förbättrade och kostnadseffektiva lösningar anpassade till varje enskild kund.

Nytta

Vår målsättning är att Computershares råd, tjänster och produkter ska ge dig som kund tydliga konkurrensfördelar.

Vill du veta mer om hur vi kan lösa dina lokala eller globala behov inom området finansiell administration?

Läs mer om våra verksamheter eller kontakta vårt Stockholms-kontor.

Stockholm

Phone

+46 8 588 04 200

Postal Address

Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm

Street Address

Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm

Säkerhet - Engagemang - Nytta