​​​​​Vilka är vi?

​​

Computershare grundades 1978 och är noterat på den australiensiska börsen sedan 1994. Computershare sysselsätter mer än 15 000 människor över hela världen och vi tillhandahåller tjänster i över 20 länder till mer än 16 000 kunder.
 
Investor Services är vårt största affärsområde - vi arbetar med publika företag varav många är bland de största i världen. Vi hjälper dem att sköta aktieägarnas rättigheter. Tjänsterna omfattar allt från att hålla register över äganderätten av värdepapper, till att betala ut utdelning till aktieägarna för våra kunders räkning. Vi administrera bolagsstämmor samt votering (både direkt eller genom ombud). Vi erbjuder även mjukvarulösningar för att stödja företaget i sin styrning av komplexa koncernstrukturer.

 

 

Computershare administrerar incitamentsprogram så som personalaktieplaner och andra aktierelaterade ersättningar.
 
I mer än 75 år, har vår Georgeson proxy- verksamhet hjälpt företag att kommunicera med och samla in aktieägares svar när det gäller frågor som behandlas vid bolagsstämmor, omstrukturering och fusioner samt kapitalanskaffningar.
 
Vår kommunikationstjänst ger skräddarsydd och individuellt anpassade utgående och inkommande kommunikationslösningar inom en rad olika affärsbehov med särskild kompetens inom kommunikation mellan publika företag och deras aktieägare.


Utöver ovan nämnda tjänster relaterade till den publika kapitalmarknaden, hjälper vår höga integritet och säkra infrastruktur oss på olika kontor runt om i världen med att leverera en rad tjänster. Dessa inkluderar administrering av stiftelser, escrow och skulder, depositioner vid uthyrning av bostäder, konkurser och grupptalan, ömsesidigt ägda fonder och fullmaktsadministrering samt back-office för energibolag och bostadslåneföretag.

Computershare är den största leverantören globalt för många av de tjänster vi erbjuder. Den kompetens, erfarenhet och våra kontinuerliga investeringar i teknik (vi spenderar över 150 miljoner US-dollar per år), vår utmärkta kundservice och vår geografiska spridning gör att vi har ett marknadsledande tjänsteutbud igenom hela vår verksamhetspalett.
 
Vi erbjuder våra kunder tre viktiga egenskaper:

Säkerhet - precision och tillförlitlighet i de komplexa uppgifter vi åtar oss.
 
Uppfinningsrikedom - ett fortsatt fokus på att hitta nya och bättre sätt att möta kundens behov.
 
Fördel - genom kunskap och erfarenhet av våra tjänster och öppensinnlighet i våra lösningar, levererar vi meningsfulla fördelar i allt vi gör.
 
För att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa till att lösa dina lokala eller globala servicebehov, läs mer om våra verksamhet eller kontakta ditt lokala Computershare kontor

Certainty - Ingenuity - Advantage