Vi kan erbjuda granskning av såväl svenska som utländska fullmakter inför er stämma. Det medför att inpasseringen går smidigare eftersom alla i förväg inskickade fullmakter är granskade.

De svenska fullmakterna lämnas över till er efter stämman så att alla fullmakter kan sparas på samma ställe.

För de utländska fullmakterna har vi en databas över fullmakter som används vid stämmor och ni kan enkelt se den underliggande fullmakten med namn, utfärdandedatum, sista giltighetsdatum och en PDF av den inskickade fullmakten. Vi sköter även all kommunikation med depåbankerna avseende fullmakterna.

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information, en demonstration eller för att ta fram ett kostnadsförslag

visa mer