​​​​​​​​​​​​​​eVote 

Vi kan stolt presenterar en ny möjlighet för den svenska marknaden att kunna nå ut till sina aktieägare och låta dem bli hörda. 

Vi lanserade den första kunden med eVote på svenska marknaden med ett mycket positivt bemötande.

Ge fler aktieägare möjlighet att delta på bolagsstämman genom att erbjuda röstning via internet eller post. Alla aktieägare bor kanske inte i närheten av där bolagsstämman hålls eller har svårt att engagera ett eget ombud som kommer till bolagsstämman. Aktiebolagsslagen öppnar nu upp för röstning via internet och post. Aktieägaren loggar in i vår eVote portal och kan anmäla sig respektive rösta inför bolagsstämman. Om aktieägaren både förhandsröstar och anmäler sig kan denne återta sina förhandsröster på bolagsstämman och rösta själv på stämman. Denna metod ger alla aktieägare samma möjlighet att rösta på din bolagsstämma. Kontakta oss för mer information och en demo.Kontakta oss

Kontakta oss för mer information eller för att ta fram en offert
visa mera