​​​​​​​​​​​​​​Computershares Poströstning - ge bolagsstämman en bra start! 


Med Computershares Poströsning möjliggör vi för er att hålla trygga och säkra möten, under rådande Corona regler. Det finns krav på att ha så få personer som möjligt fysiskt närvarande på era bolagstämmor. Dessutom är rösthantering en administrativt tidsödande aktivitet.

Riksdagen har antagit en tillfällig lagändring, där bolagen kan använda sig av poströstning, även om detta inte finns intaget i bolagsordningen.

De nya reglerna gäller under hela 2021.
Computershares Poströstning får fler aktieägare möjlighet att delta på er bolagsstämma, genom att kunna rösta via internet eller post.
 


 Fördelar med Computershares digitala Poströstning vid genomförandet av er bolagstämma

Enkelt

Förenklar för era aktieägare att rösta

Framgångssäkra

Säkra dina aktieägares röster innan stämman

Säkert

Identifiering av aktiägaren med BankID

Transparent

Automatiskt, rapporter och full spårbarhet i verifieringskedjan

Praktiskt går det till på följande sätt - Aktiägaren

LÄS MER

Praktiskt går det till på följande sätt – Företaget eller Institutionella organisationer

LÄS MER

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information, en demonstration eller för att ta fram ett kostnadsförslag
visa mer