​​​​​​​​​​​​​​Computershares Poströstning - ge bolagsstämman en bra start! 


Med Computershares Poströsning möjliggör vi för er att hålla trygga och säkra möten, under rådande Corona regler. Det finns krav på att ha så få personer som möjligt fysiskt närvarande på era bolagstämmor. Dessutom är rösthantering en administrativt tidsödande aktivitet.

Riksdagen har antagit en tillfällig lagändringen, där bolagen kan använda sig av poströstning, även om detta inte finns intaget i bolagsordningen.

De nya reglerna gäller under perioden 15 april 2020 till och med 31 december 2020.
Computershares Poströstning får fler aktieägare möjlighet att delta på er bolagsstämma, genom att kunna rösta via internet eller post.
 


Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information, en demonstration eller för att ta fram ett kostnadsförslag
visa mer