​​​​​​​​​​​​​​eVote - Poströstning med BankID 

Riksdagen har antagit en lagändringen där bolagen kommer kunna använda sig utav poströstning även om detta inte finns intaget i bolagsordningen. Lagstiftningen kommer vara tillgänglig även om ni redan gått ut med kallelsen, förutsatt att ni går ut med information om detta på hemsidan senast en vecka innan bolagsstämman. Förslaget är Prop. 2019/20:143 Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Att poströsta via internet gör det enklare för aktieägare att rösta utan att behöva skriva ut blanketter som sedan måste postas till företaget. Bättre för aktieägaren och mycket bättre för miljön.

Med eVote - Poströstning med BankID får fler aktieägare möjlighet att delta på bolagsstämman, genom att kunna votera via internet eller post. Alla aktieägare bor inte i närheten av där bolagsstämman hålls eller har svårt att engagera ett eget ombud som kommer till bolagsstämman. Praktiskt går det till så att aktieägaren loggar in i Computershares eVote-portal med BankID inför bolagsstämman och röstar. Computershare läser sedan in bolagsstämmoaktieboken och gör en automatisk avstämning. Med denna metod får alla aktieägare samma möjlighet att rösta på bolagsstämman. Kontakta oss för ytterligare information och en demonstration.

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information, en demonstration eller för att ta fram ett kostnadsförslag
visa mer