​​​​​​​​​​​​​​Ge bolagsstämman en bra start! 


Förhandsröstning ger de som inte vill eller kan delta på en fysisk stämma möjlighet att göras sin röst hörd samtidigt som bolaget får möjlighet att löpande följa röstningen.

Computershare erbjuder en helhetslösning för förhandsröstning. Vi skapar digitalt formulär och pdf, tar emot rösterna och lämnar er en sammanställning till stämman. Det digitala formuläret signeras med Bank-ID.


 


 Fördelar med Computershares digitala Poströstning vid genomförandet av er bolagstämma

Enkelt

Förenklar för era aktieägare att rösta

Framgångssäkra

Säkra dina aktieägares röster innan stämman

Säkert

Identifiering av aktiägaren med BankID

Transparent

Automatiskt, rapporter och full spårbarhet i verifieringskedjan

Praktiskt går det till på följande sätt - Aktiägaren

LÄS MER

Praktiskt går det till på följande sätt – Företaget eller Institutionella organisationer

LÄS MER

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information, en demonstration eller för att ta fram ett kostnadsförslag
visa mer