​​​​​​​​​​​​​​eVote 

Det är med stolthet vi kan presentera en ny möjlighet för svenska publika företag att kunna nå ut till sina aktieägare och låta dem bli hörda.

Vi har nyligen lanserat eVote på den svenska marknaden och har överlag fått ett mycket positivt bemötande, från såväl uppdragsgivare som aktieägare.

Med eVote får fler aktieägare möjlighet att delta på bolagsstämman, genom att kunna votera via internet eller post. Alla aktieägare bor inte i närheten av där bolagsstämman hålls eller har svårt att engagera ett eget ombud som kommer till bolagsstämman. Aktiebolagslagen har nu öppnat upp för votering via internet och post. Praktiskt går det till så att aktieägaren loggar in i Computershares eVote-portal inför bolagsstämman och anmäler sig för att rösta. Om aktieägaren både förhandsröstar och anmäler sig kan hen återta sina förhandsröster på bolagsstämman och själv rösta på stämman. Med denna metod får alla aktieägare samma möjlighet att rösta på bolagsstämman. Kontakta oss för ytterligare information och en demonstration.

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information, en demonstration eller för att ta fram ett kostnadsförslag
visa mer