​SVERIGE — Enligt en gemensam rapport från Georgeson och Computershare var det en betydande andel negativa röster från aktieägarna vid val av styrelse och beslut om incitamentsprogram vid årsstämmorna i svenska företag 2021.

Granskningen och analys av svenska årsstämmor för OMX30 Stockholm visar att vid 22 av 208 (11 %) av besluten vid val av styrelseledamot röstade mer än 10 % av avgivna röster "Nej".

Georgeson och Computershare fann också att, även om det totalt sett förekom färre beslut med "Nej"-röster gällande incitamentsprogram så var det mer än 10% "Nej"-röster från aktieägarna vid 4 av 30 beslut (13 %).

Det förekom också många "Nej"-röster vid beslut om ersättningsrapporter, 2 beslut av 28 om (7 %) och ersättningspolicy, 2 av 42 beslut (5 %) som hade "Nej"-röster från mer än 10 % av avgivna röster.

Den gångna stämmosäsongen rekommenderade de två stora proxyrådgivarna vid flera tillfällen sina kunder att rösta "Nej". ISS rekommenderade att rösta "Nej" i 4 fall vid val om styrelseledamot och i 1 fall beslut om incitamentsprogram. Glass Lewis rekommenderade att rösta "Nej" i 5 fall gällande styrelseledamot, 1 fall beslut om incitamentsprogram och i 10 fall beslut om ersättningsrapporter.

Tom Jonas, VD i Sverige för Computershare, säger: "Företagen på den svenska marknaden har generellt en stor aktieägare som innehar en kontrollerande aktieandel och som ofta röstar i linje med styrelsens och valberedningens förslag.

Inflytandet från proxyrådgivare som ISS och Glass Lewis kan ha möjlighet att påverka resultatet vid omröstningar i de fall där en särskild majoritet krävs för att ett beslut skall godkännas, såsom vid vissa typer av incitamentsprogram.

Pandemin förändrade hur många – om inte rentav nästan alla – svenska bolag hanterade sina årsstämmor och förändrade förfarandet från att rösta personligen på årsstämman till använda poströstning.

Den temporära lagstiftningen för poströstning som började gälla mitt under pandemin i maj 2020 kan ha öppnat dörren för ett ökat antal röster från institutionella ägare vid framtida bolagsstämmor."

Georgeson påpekade att institutionella investerare med små innehav ofta inte deltar fysiskt på svenska bolagsstämmor, sannolikt på grund av kostnaderna som är förknippade med det.

I rapporten konstaterades att Sverige hade det lägsta genomsnittliga Kvorumet (54,1 %) av de nio länder som behandlats i Georgesons granskning av stämmosäsongen 2021 (Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Italien, Tyskland, Schweiz och Danmark). Kvorum är kapitalandelen som fanns representerad på årsstämman i de granskade företagen.

Granskningen av stämmosäsongen 2021 för Sverige finns tillgänglig på https://www.computershare.com/se/georgesons-granskning-av-st%C3%A4mmos%C3%A4songen-2021.

 
ENDS

 

För medieförfrågningar

Yin Chang-D'Arcy
PR Manager
+1 201 680-3464
yin.chang-darcy@computershare.com

 

Noteringar

  1. Talesman tillgängliga för intervju.

 
About Georgeson

Georgeson is the world's foremost provider of strategic shareholder services to corporations and shareholder groups working to influence corporate strategy. We offer unsurpassed advice and representation for annual meetings, mergers and acquisitions, proxy contests and other extraordinary transactions. Our core proxy expertise is enhanced with and complemented by our strategic consulting services, including solicitation strategy, corporate governance analysis, vote projections and insight into investor ownership and voting profiles. Our local presence and global footprint allow us to analyze and mitigate operational risk associated with various corporate actions worldwide. For more information, visit www.georgeson.com.


About Computershare Limited

Computershare (ASX: CPU) is a global market leader in transfer agency and share registration, employee equity plans, mortgage servicing, proxy solicitation and stakeholder communications. We also specialise in corporate trust, bankruptcy, class action and a range of other diversified financial and governance services.

Founded in 1978, Computershare is renowned for its expertise in high integrity data management, high volume transaction processing and reconciliations, payments and stakeholder engagement. Many of the world's leading organisations use us to streamline and maximise the value of relationships with their investors, employees, creditors and customers.

Computershare is represented in all major financial markets and has over 12,000 employees worldwide.