​Georgesons första granskning av den svenska stämmosäsongen omfattar en analys av OMSX30-företagen, exklusive de företag som har en sekundär notering i Sverige. Det är 25 företag som är helt eller delvis med i denna analys. 2021 är det första året där nästan alla OMXS30-företag använde sig av förhandsröstning och därför hade ett definitivt röstresultat för varje punkt på dagordningen. Före pandemin och den tillfälliga lagstiftning, som gjort det möjligt för alla företag att utnyttja möjligheten till förhandsröstning, genomfördes omröstningar med acklamation på årsstämman. Sverige, tillsammans med Finland, är ett av fåtal länder som har krävt att aktieägare eller deras representanter skall vara fysiskt närvarande på bolagsstämmor. Sedan maj 2020 har det i princip inte varit möjligt att hålla fysiska möten på grund av pandemin. Till följd av detta har man använt sig av förhandsröstning på bolagsstämmorna. Denna möjlighet har de flesta OMXS30-företagen utnyttjat.

We'll process your data in line with our Privacy Policy. Your information will be held securely and will not be passed to any third parties for their own use.
You can unsubscribe at any time.