​Riksdagen beslutade att förlänga den tillfälliga lagen som infördes tidigare i år över hela 2021, då vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Detta innebär att det kommer vara möjligt för alla bolag att försatt använda sig utav poströstning, även om detta inte finns i bolagsordningen. Lagen tillåter även bolagen att genomföra bolagsstämmor utan fysiskt deltagande.

Computershare är redo att kunna hjälpa er med er bolagsstämma oavsett vilket alternativ ni väljer.

Ni kan läsa mer om våra olika tjänster på vår hemsida.

Poströstning   Online bolagsstämma