Option Anmälningscentral 

Vår effektiva och kompetenta anmälningscentral tar hand om alla aktieägares anmälningar och registrerar samtliga fullmakter. Vår personal har väl genomarbetade rutiner för att ta emot anmälningar per telefon, e-post och registrerar fullmakter som kommer per post. Under hela anmälningsperioden har ni en egen kontaktperson i vår anmälningscentral som tar hand om era specifika frågor.