Systemstöd

Registrera anmälningar direkt I vårt system IRS (Investor Relation System). Vi ser till att ni har en ägarförteckning som bas vilket förenklar anmälningar. Ni kan själva registrera fullmakter och skriva ut rapporter under anmälningsperioden. Alla anmälningar loggas och ni har full historik på vem som har gjort vad. Vi läser in bolagsstämmoaktieboken, gör en avstämning och skickar ut deltagarkort.

Självklart kan ni erbjuda era aktieägare att själva kunna anmäla sig direkt via vår webbanmälan som är antingen inbäddad i er hemsida eller öppnas i ett separat fönster.

På stämman prickar ni själva enkelt av de som är närvarande och därefter kan ni skriva ut den definitiva röstlängden och en störst först lista till stämmans ordförande.