Option Stämmokonsult

​​​
Om ni vill ha hjälp med avprickning eller ni förväntar er en votering, erbjuder vi att vara på plats vid stämman och sköta ankomstregistrering, rapportering och bistå med systemstöd för rösträkning vid voteringen.


Med Computershare på plats under själva stämman har ni mer tid till att fokusera på andra uppgifter och slipper stressen med att snabbt och effektivt ta fram en röstlängd till stämmordföranden.