​​Votering med Röstkuponger


Röstkuponger kan anses vara gammalmodigt, men de är fortfarande den mest kostnadseffektiva metoden för att genomföra en votering. Computershare skickar ut röstkuponger på samma papper som deltagarkortet (nedre hälften av A4 pappret är röstkuponger). Vid omröstning samlar personal in röstkuponger som läggs i små lådor. Därefter skannas samtliga kuponger och ett röstresultat kan läsas upp.

På röstkortet finns även en rad med siffror för att kunna rösta på styrelseledamotskandidater. Om det föreslås fler kandidater en valberedningens förslag, läggs dessa till på listan och en relativ votering genomförs.

Kunden kan även välja att inte skicka ut röstkuponger. Votering genomförs genom att varje aktieägare kommer fram till en ”röststation” för att avlämna ​sin röst med deltagarkortet.​ Röstdosor

En komplett votering genomförs på ca 30 sekunder
Visa mer