Människor kommunicerar alltmer digitalt och för nya generationer är det ett naturligt sätt att arbeta och röra sig även inom den globala ekonomin. Vi ser en större acceptans och tillit till den digitala kommunikationen, även inom finansiella tjänster. Detta, i kombination med den stadigt nedåtgående antalet aktieägare som faktiskt närvarar vid bolagstämmor, gör att intresset för hybrid- och virtuella möten från både börsnoterade och icke-noterade organisationer har ökat markant den senaste tiden.
Oavsett om det är en kommande bolagsstämma eller en extra bolagsstämma, så kan vi på Computershare hjälpa er att göra ett hybrid- eller virtuellt onlinemöte precis så framgångsrikt som du tänker att det kommer att bli.

 

Vad är hybrid- och virtuella möten?

Ett hybrid möte är en kombinationen av ett fysiskt och virtuellt möte, vilket gör att dina aktieägare eller medlemmar och intressenter kan välja att delta på mötet fysiskt dvs i mötesrummet, eller på distans via Computershares platform, från sin device, t ex via mobiltelefon eller platta eller dator. Detta möjliggör en hög närvaro och ett ökat engagemang.

Ett virtuellt möte kallas det när det ej finns någon fysisk mötesplats tillgänglig. Detta innebär att alla era aktieägare deltar via Computershares plattform, så att det är fullt möjligt att ställa frågor, rösta och delta elektroniskt i realtid, precis som de skulle göra vid ett fysiskt möte.

Online bolagsstämor är här för att stanna. Vi på Computershare kommer vara med och driva utvecklingen framåt, genom att alltid tillhandhålla innovativa och säkra lösningar, för att stötta er i att maximera framgångsrika bolagsstämmor. En självklarhet för företag i dag är att vara transparenta, inkluderande och ansvarsfulla, samt tillhandahålla skräddarsydda individanpassade erbjudanden, så som valfriheten som Computershare online bolagsstämma erbjuder båder er som företag och era aktieägare.


Röstdosor

En komplett votering genomförs på ca 30 sekunder
Jag vill veta mer