Option ​​​​​​​​Röstdosor

Det snabbaste och mest praktiska sättet att genomföra en komplett votering på är att använda röstdosor. Dessutom upplever aktieägarna en hög transparens när röstdosor används.

Computershare är i dag den enda aktören på marknaden som erbjuder en helt integrerad lösning – från ankomstregistrering via en aktiv koppling till röstdosor och slutligen en presentation av resultatet på storbildskärm.

En komplett votering kan därmed genomföras på endast 30 sekunder. Resultatet visas utan fördröjning efter avslutad voteringen – både i siffror och med staplar.

Votering med röstdosor kräver en installation i lokalen och ofta en genomgång med ordföranden innan stämman.​​

Rösta via smartphone

Vi kan erbjuda röstning med en egen App, som fungerar både för Iphone-och Android-telefoner, alternativt direkt i en webbläsare.
Jag vill veta mer