1. Företrädaren/ombudet klickar på länken för Poströstning på bolagets hemsida

2. Företrädaren/ombudet fyler i uppgifter som aktieägaren och vem som signerar

3. Företrädaren/ombudet genomför röstningsförfarandet

4. Signerar sker med BankID och därefter erhålls en bekräftelse per e-post

5. Om det krävs ytterligare fullmakter eller registreringsbevis skickas dessa direkt till Computershare