1. Företrädaren/ombudet klickar på länken för Poströstning på bolagets hemsida