1. Aktieägaren klickar på länken för Poströstning på bolagets hemsida

2. Aktiägaren fyller i sina personuppgifter

3. Aktiägaren genomför sitt röstningsförfarande

4. Aktieägaren signerar sin röstning med BankID och erhåller en bekräftelse per e-post

5. Computershare gör en automatisk avstämning mot bolagsstämmoaktieboken

6. Bolaget erhåller röstresultatet efter avslutat röstning