1. Aktieägaren klickar på länken för Poströstning på bolagets hemsida