Enligt direktivet om aktieägares rättigheter II (SRD II) har emittenter rätt att lära känna sina aktieägare och få veta vilka de faktiska ägarna är. Det är goda nyheter för emittenterna, men processen att inhämta information från många intermediärer och upplysningskällor är arbetsam och tidsödande. Fram tills nu.

Computershare har utvecklat en effektiv lösning, Computershare Ownership Intelligence Solutions, som ett stöd för emittenter att kunna ta del av kunskapen om hur ägandet ser ut.

Tack vare den avancerade funktionaliteten i Computershare Ownership Intelligence Solutions, COIS, kan du snabbt begära och spåra upplysningar.

COIS är tillgängligt för europeiska emittenter idag. Det finns många olika möjligheter med Ownership Intelligence Solutions och användningen kan anpassas utefter era behov.

Nominering av valberedning

Rapporten innehåller de största aktieägarna som kan vara aktuella för en plats i valberedningen. I rapporten kommer det finnas information om hur aktieägaren ställer sig till att delta i en valberedning och hur man kommer i kontakt med aktieägaren

Aktieägardata inför årsstämman eller större företagshändelse

Aktieägardata inför årsstämman eller större företagshändelse: Det går även att beställa en rapport inför en bolagsstämma eller en annan företagshändelse, där det går att inkludera expertkunskap från Georgeson för att kunna få en fullständig överblick över era aktieägare.

Konsoliderade data i ett enda system

Med COIS får du en partner som tillhandahåller den aktieägarinformation du behöver i ett bekvämt system. Genom en enkel inloggning får du direkt tillgång till viktig information om aktieregister, faktiska ägare och finansiell rådgivning.

Förenklad rapportering

COIS förenklar komplexiteten med att behöva samla in och bearbeta stora mängder data från många olika källor och system. Computershare hanterar den här processen för din räkning på ett säkert och transparent sätt. Hämta de rapporter du behöver från en lättanvänd plattform.

Informerade insikter för bättre affärsbeslut

Utöver effektiv rapportering erbjuder COIS insikter om ägarskapslager och största aktieägare. När du förbereder bolagsstämman, hanterar aktivistinvesterare eller i andra situationer har du tillgång till detaljerad information som hjälper dig att fatta mer strategiska affärsbeslut.

Investeringsexperterna på Georgeson, ett Computershare-företag, kan komplettera dessa insikter med information om finansiell rådgivning som grundar sig på en global erfarenhet och leverera aktieägaridentifiering, fullmaktshantering och rådgivning för kraftfull omvärldsbevakning.

Varför Computershare?

 • globe-icon SVG

  Global erfarenhet

  25 000+ kunder, 75 miljoner aktieägarposter hanteras för kunder, 7 500+ bolagsstämmor årligen

 • online-reporting-icon (svg)

  Teknisk innovation

  Vi investerar nära 12 % av vår totala omsättning för att uppdatera och skydda våra system och tillhandahålla nya och förbättrade tjänster baserade på våra kunders behov.

 • security-icon (SVG)

  Säkerhet och dataskydd på högsta nivå

  Våra rigoröst testade och mycket säkra system är byggda med avancerade skydd av infrastrukturen och sofistikerade skyddsmekanismer.

 • checklist-icon (SVG)

  Röstning via fullmakt och röstningsbekräftelser

  Computershare är en partner som du kan anförtro en större del av din företagsrelaterade och ekonomiska agenda med allt från bolagsstämmor och röstning via fullmakt till ESG-rådgivningstjänster. Vi kan även hjälpa till att säkerställa att mötes- och röstanvisningar skickas ut och bekräftas samt att röster räknas.

​Få tillgång till oöverträffade insikter om Ownership Intelligence – kontakta oss idag.