Det reviderade direktivet om aktieägarrättigheter 2007/36 / EG, ändrat genom direktiv 2017/828 / EU, och allmänt känt som SRD II, utvecklar dess effekter den 3 september 2020 när genomförandeförordningen 2018/1212 träder i kraft.

Direktivet uppmuntrar långvarigt engagemang för aktieägarna för att säkerställa att beslut syftar till ett företags hållbara stabilitet och genom beakta miljö- och sociala frågor. Genomförandet kommer att förändra proxymarknaden och identifiering av aktieägare för emittenter i hela EU.

Den 3 september 2020 kommer effekterna av SRD II avseende identifering av aktieägare, överföring av information från emittenter till investerare och utövande av rättigheter att träda i kraft. Direktivet har implementeras i lokal lagstiftning.


Rättigheter och skyldigheter 

SRD II påverkar alla aktörer på marknaden från emittenter till intermidiärer, institutionella investerare, kapitalförvaltare, röstningsrådgivare och till och med privata aktieägare. Medan aktieägarna drar nytta av ökad öppenhet och snabbare kommunikationsflöden är det de kommersiella parterna som tvingas att uppfylla de nya kraven genom att anpassa sina rutiner och system. 

De omedelbara effekterna för emittenterna är omfattande - från ökad öppenhet möjliggjort av rätten att "känna din aktieägare" till nya skyldigheter för förbättrad kommunikation till aktieägarna när det gäller meddelanden avseende bolagsstämman och överföring av information. Vidare syftar direktivet till att underlätta utövandet av aktieägares rättigheter och behandling av röstinstruktioner.


Leder vägen

Som den ledande globala leverantören av emittentjänster har Computershare noggrant övervakat lagstiftningsprocessen och har initierat en intern produktutveckling för att se till att våra kunder har de verktyg som krävs för att uppfylla de nya kraven och dra nytta av de införda rättigheterna från första dagen. Tillsammans med våra långvariga relationer och kontinuerligt samarbete med alla parter i proxykedjan är Computershare väl positionerat för att hjälpa dig att navigera i den nya marknaden utan att uppleva några störande effekter.


Computershare HUB 

Enligt SRD II måste emittenter samarbeta med många marknadsaktörer som institutionella investerare, aktieägare och värdepapperscentraler. För att hjälpa emittenter att uppfylla de nya kraven och se till att de kan hantera sina årsstämmorelaterade kommunikationer och processer på en central plats har vi utvecklat det vi kallar Computershare Hub. Vår paneuropeiska plattform hjälper dig att hålla koll på SRD II-reglerna runt din årsstämma oavsett hur komplex den blir.


 • disclosure icon purple

  Identifiering av aktieägare

  Identifiering av aktieägare Med SRD II har du rätt att veta vem dina aktieägare är. Computershare kan hantera alla krav för att genomföra en identifiering av aktieägare. Vi erbjuder också en omfattande aktieägar-ID rapport med högkvalitativ data som ger en användbar insikt.

 • golden operational record icon purple

  Gyllene operativa rekord

  Investerare ska få information såsom mötesmeddelande och dagordning i rätt tid och i ett korrekt och standardiserat format - "Golden Operational Record". Att dela ditt mötesmeddelande på ett kompatibelt sätt är bara ett klick bort.

 • vote confirmation icon purple

  Röstbekräftelser

  Computershare Hub underlättar kommunikationsflöden på båda sätten. De aktieägare som avger röstningsinstruktioner elektroniskt erhåller automatiskt ett kvittot bekräftelse. Efter mötet kommer vi att bekräfta för dina aktieägare att deras röster har räknats.