Mærkesagerne hos Dansk Aktionærforenings generalforsamlingsudvalg


Generalforsamlingsudvalget i Dansk Aktionærforening deltager hvert år på 45 af de børsnoterede selskabers og investeringsforeningers generalforsamlinger. Vi har talt med Leonhardt Pihl, direktør for Dansk Aktionærforening, og har spurgt til hvilke områder, der primært vil blive sat fokus på fra foreningens side på generalforsamlingerne 2018. Foreningen har i år særligt fokus på 3 områder.


1. Guidance og åbenhed – ja tak til kvartalsrapportering

Kravet om offentliggørelse af børsnoterede selskabers kvartalsrapporter udgik af Værdipapirhandelsloven og Nasdaqs udstederregler den 26. november 2015. Dansk Aktionærforening er dog fortaler for, at selskaberne fortsat offentliggør kvartalsmeddelelser og periodemeddelelser.

”Regelmæssig information til markedet er med til at skabe øget gennemsigtighed, og for private investorer er det vigtigt, at selskabet fører en åben og ærlig informationspolitik og tilstræber en ordentlig selskabsledelse. Vi har brug for at få styrket aktiekulturen herhjemme, hvor de private investorer kun udgør ca. 10% af det samlede, danske aktiemarked – det er den nye aktiesparekonto med til at understøtte sammen med mere åbenhed fra selskabernes side og færre skjulte omkostninger for investorerne som følge af Mifid II”, siger Leonhardt Pihl, direktør for Dansk Aktionærforening.

Komitéen for God Selskabsledelse anbefaler ligeledes kvartalsrapportering og ikke blot periodemeddelelser.
   

2. Overboarding og uafhængighed – kritiske overfor for mange tillidshverv

Arbejdsbyrden og presset på bestyrelsesarbejdet i børsnoterede selskaber er stigende, og der er kommet øget fokus på overboarding blandt bestyrelsesmedlemmer.

”Hos Dansk Aktionærforening forholder vi os kritiske overfor topchefer, der har mange tunge bestyrelsesposter og dermed ikke har den fornødne tid til bestyrelsesarbejdet”, siger Leonhardt Pihl.

Bestyrelsens uafhængighed og overboarding er emner, som også de udenlandske proxy advisors, ISS og Glass Lewis, har fokus på, og som udgangspunkt anbefaler de at stemme imod en bestyrelseskandidat, der besidder mere end et vist antal bestyrelsesposter.
 

3. Indhentning af aktionærernes e-mailadresser – selskaber bør sikre høj e-mailprocent

Det sidste fokuspunkt er den øgede brug af elektronisk aktionærkommunikation, herunder elektroniske generalforsamlingsindkaldelser. Udfordringen ligger i at aktionærernes emailadresse ikke automatisk tilfalder det enkelte selskab, hvilket vanskeliggør og fordyrer aktionærkommunikationen. Leonhardt Pihl udtaler:

”Mange aktionærer modtager ikke længere generalforsamlingsindkaldelsen, da flere selskaber kun har indsamlet en lille andel af aktionærernes e-mailadresser. For C25-selskaberne spænder andelen af indsamlede e-mailadresser mellem 1% til ca. 20%. Det er for lidt, og det betyder, at mange aktionærer ikke får mulighed for at udøve deres grundlæggende aktionærrettigheder.”

Dansk Aktionærforening vil også i år gå på talerstolene og opfordre selskaberne til at gennemføre tiltag, der kan øge andelen af indsamlede e-mailadresser.


Læs mere:

Digitalisering af generalforsamlingen tager fart i landene omkring os

Tyske generalforsamlinger - kan vi lære noget, eller er vi bare bedst!

ATPs holdning til generalforsamlingen 20187 veje til at løfte e-mailprocenten

E-mailprocenten er andelen af aktionærer, der har givet sin e-mail til selskabet. Jo flere mails man har, desto hurtigere kan man komme i dialog med sine aktionærer.
Se hvordan du kan øge andelen af indsamlede e-mailadresser