​Indhentning af aktionærernes e-mailadresser


E-mailprocenten er blevet et afgørende nøgletal for den digitale aktionærkommunikation, herunder afholdelse af en veltilrettelagt generalforsamling. Vores kunder har i mange år indkaldt digitalt, og i 2017 blev adgangskortene også digitale. Det betyder, at det er blevet endnu vigtigere at indsamle aktionærernes e-mailadresser.

E-mailprocenten udtrykker andelen af aktionærer, der har givet sin e-mail til selskabet. Jo flere mails man har, desto hurtigere kan man komme i dialog med sine aktionærer. Mange selskaber indsamler løbende e-mails fra deres aktionærer gennem velkomstbreve, men også ved egentlige kampagner, og det har løftet de respektive e-mailprocenter på en enkel og omkostningseffektiv måde.


Hvordan kan man øge e-mailprocenten?


De fleste selskaber har løbende dialog med deres større aktionærer, men ønskes en hurtig og proaktiv ageren i forhold til alle aktionærer, fx ved udsendelse af pligtmæssige tilbud, vil højest mulige e-mailprocent være at foretrække. Det gælder også i forhold til den generelle investorkommunikation og sikring af, at så mange aktionærer som muligt modtager generalforsamlingsindkaldelsen, og dermed får mulighed for at udøve deres grundlæggende aktionærrettigheder.


Vi anbefaler:
 • Aktionærportalen
  Hvis selskabet går over til at sende adgangskort ud elektronisk via e-mail, så husk at oplyse om dette i indkaldelsen og opfordre aktionærerne til at registrere deres e-mail ved tilmelding til generalforsamlingen via aktionærportalen.
 • Velkomstbreve
  Regelmæssig udsendelse af velkomstbreve til nye aktionærer med opfordring til registrering af deres e-mail i aktionærportalen er med til at øge e-mailprocenten væsentligt.
 • IR events
  Ved afholdelse af investorpræsentationer og deltagelse på aktiemesser kan der opstilles hotspot samt uddeles flyers med kind reminder om at lade sig registrere med e-mail.
 • IPO
  Selskaber der planlægger børsnotering opfordres til at indhente aktionærernes e-mails allerede fra starten – fx at tegningsblanketten muliggør registrering af e-mail og at bookrunner forpligter sig til at udlevere den.

Tal med os

Kontakt os for hjælp til at finde den rigtige løsning til dit behov.
Kontakt os