​​​​​Georgeson's AGM Season Review​​​​​​ 2020

 

Georgeson, der er søsterselskab til Computershare, publicerer hvert år en omfattende analyse af generalforsamlingstendenserne på de europæiske markeder, hvor Georgeson har en udbredt kundebase: UK, Frankrig, Holland, Tyskland, Schweiz, Italien, Spanien og Danmark.

Analysen giver indblik i højdepunkterne fra generalforsamlingssæsonen og vigtige tendenser i europæiske investorers stemmemønstre - både de generelle tendenser og de særlige spørgsmål, der prægede sæsonen.​ Georgeson's lokale kundesupport, dybdegående investorengagement og markedskompetence gør det muligt, at fremhæve problemer og tendenser, der vil være af interesse for både udstedere og investorer. 


Highlights fra Georgeson's AGM Season Review 2020:
 • COVID-19-udbruddet havde stor indflydelse på generalforsamlingerne i 2020. Mange generalforsamlinger blev udskudt og efterfølgende afviklet med begrænsninger og restriktioner i forbindelse med fysisk deltagelse.
 • SRD II er blevet introduceret i det meste af EU fra generalforsamlingssæsonen 2020. Dette har især berørt Holland, som tidligere ikke har haft årlige afstemninger i forbindelse med ledelsesaflønning.
 • Tyskland har udskudt implementeringen af SRD II-afstemningskravene om ledelsesaflønning til generalforsamlingssæsonen 2021. Dermed er Tyskland det sidste store marked i Europa uden en årlig afstemning om ledelsesaflønning.
 • Ledelsesaflønning er fortsat det område, der møder mest modstand på tværs af alle de større europæiske markeder. Dog har der i 2020 været et fald på 9% i antallet af 'imod'-stemmer relateret til aflønning set i forhold til 2019.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer er også et område, der er i fokus og møder mange 'imod'-stemmer. På tværs af markederne i rapporten, har der dog været et fald på 24% set i forhold til 2019.


Highlights fra det danske kapitel:

 • 59% af OMX Large Cap selskaberne i analysen modtog mindst en 'imod'-stemme fra de to største proxyrådgivere, ISS og Glass Lewis.​
 • 32% af selskaberne havde mindst ét bestyrelsesforslag, hvor aktionærmodstanden var mere end 10%.
 • 73% af det samlede antal 'imod'-stemmer var relateret til ledelsesaflønning.
 • ISS anbefalede at stemme 'imod' til 25 bestyrelsesforslag i 22 selskaber.
 • Glass Lewis anbefalede at stemme 'imod' 12 bestyrelsesforslag i 8 selskaber.
 • Proxyrådgivere har fortsat stor indflydelse på resultatet af forslagene, og der er en klar sammenhæng mellem negative anbefalinger fra proxyrådgivere og lavere stemmeresultater.
 • I proxysæsonen 2020 blev der fremsat 28 aktionærforslag i 5 selskaber. Ingen af de fremsatte aktionærforslag blev vedtaget.

Download Georgeson's AGM Season Review 2020


Webinar on demand

Få indsigt i generalforsamlingssæsonen 2020 i UK og hør hvordan COVID-19 har påvirket de forskellige europæiske markeder. Se Georgeson's on demand webinar (engelsk):