Elektronisk generalforsamling uden hjemmel i vedtægterne 


Den 11. november 2020 fremsatte Erhvervsministeren et lovforslag om ændring af selskabsloven og lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med COVID-19.

Lovforslaget indeholder bl.a. forlængelse af bemyndigelsen til midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i selskabers vedtægter, hvis det ikke er muligt at afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde på grund af COVID-19-restriktioner.

Hvis lovforslaget vedtages, vil det betyde at selskaber kan afholde generalforsamlingen 2021 fuldstændig elektronisk uden at dette er optaget i selskabets vedtægter. 

Bemyndigelsen vil være gældende indtil den 31. december 2021. 

Lovforslaget kan læses i sin helhed her.


Tal med os

Kontakt os for hjælp til at finde den rigtige løsning til dit behov.
Kontakt os