Elektronisk generalforsamling uden hjemmel i vedtægterne 

Fuldstændig elektronisk generalforsamling i 2021 uden vedtægtshjemmel
Lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med COVID-19 er forlænget til den 31. december 2021, for at supportere virksomhederne i den usædvanlige situation som COVID-19-pandemien har forårsaget. Læs lovforslag L 82 som vedtaget.
Frem til den 31. december 2021 har alle danske erhvervsvirksomheder dermed mulighed for at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde som en direkte eller indirekte konsekvens af COVID-19, selvom dette ikke er optaget i selskabets vedtægter. 
Selskaber der har vedtægtsgrundet, at generalforsamlingen skal afholdes som en fysisk generalforsamling, har mulighed for at afholde generalforsamlingen som en delvis elektronisk generalforsamling.
Forberedelse af elektronisk generalforsamling er afgørende
Vi har stor erfaring med forberedelse og afvikling af elektroniske generalforsamlinger, og vi anbefaler, at du kontakter os i god tid, hvis du planlægger at afholde en elektronisk generalforsamling. Dette er især relevant nu, hvor vi får mange forespørgsler, så datoen kan reserveres hos de forskellige underleverandører. 
Særligt den første elektroniske generalforsamling kræver mere forberedelsestid for at sikre, at alle involverede parter bliver fortrolige med processerne og deres rolle. 
Har du spørgsmål eller ønsker mere information om elektronisk generalforsamling, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. +45 4546 0999 eller info@computershare.dk.

Læs mere om elektroniske generalforsamlinger:

Tal med os

Kontakt os for hjælp til at finde den rigtige løsning til dit behov.

Kontakt os