Generalforsamling under forsamlingsforbud

Skærpede restriktioner for forsamlinger

Som følge af Corona-situationen og regeringens skærpede restriktioner udmeldt den 5. januar 2021, forventer vi, at de kommende generalforsamlinger vil blive afholdt digitalt med delvist eller fuldstændigt elektroniske setups.

Regeringens skærpede forsamlingsrestriktioner inkluderer bl.a.:

  • Forsamlingsforbuddet er sænket fra 10 til 5 personer i det offentlige rum.
  • Det er ikke længere muligt at være op til 500 siddende personer ved arrangementer, herunder generalforsamlinger.
  • Afstandsanbefalingen er øget fra 1 til 2 meter.

Restriktionerne er foreløbigt gældende til den 7. februar 2021, men da der er stor sandsynlighed for fortsatte restriktioner henover foråret, bør der tages de rette forbehold.

Vi anbefaler derfor, at man opfordrer aktionærerne til at blive hjemme og i stedet gøre brug af muligheden for at deltage elektronisk og stemme via fuldmagt eller brevstemme.

Den nye bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19 kan læses her: BEK nr. 4 af 05/01/2021.


Fuldstændig elektronisk generalforsamling i 2021 uden vedtægtshjemmel

Lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med COVID-19 er forlænget til den 31. december 2021, for at supportere virksomhederne i den usædvanlige situation som COVID-19-pandemien har forårsaget. Læs lovforslag L 82 som vedtaget.

Frem til den 31. december 2021 har alle danske erhvervsvirksomheder dermed mulighed for at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde som en direkte eller indirekte konsekvens af COVID-19, selvom dette ikke er optaget i selskabets vedtægter.

Selskaber der har vedtægtsgrundet, at generalforsamlingen skal afholdes som en fysisk generalforsamling, har mulighed for at afholde generalforsamlingen som en delvis elektronisk generalforsamling.


Forberedelse af elektronisk generalforsamling er afgørende - kontakt os i god tid

Vi har stor erfaring med forberedelse og afvikling af elektroniske generalforsamlinger, og vi anbefaler, at du kontakter os i god tid, hvis du planlægger at afholde en elektronisk generalforsamling. Dette er især relevant nu, hvor vi får mange forespørgsler, så datoen kan reserveres hos de forskellige underleverandører. 

Særligt den første elektroniske generalforsamling kræver mere forberedelsestid for at sikre, at alle involverede parter bliver fortrolige med processerne og deres rolle.

Har du spørgsmål eller ønsker mere information om elektronisk generalforsamling, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver hos Computershare eller ringe til os på tlf. +45 4546 0999 eller info@computershare.dk.


Læs mere om elektroniske generalforsamlinger og møder: