SRD II 


Den 3. september 2020 er skæringsdatoen for ikrafttrædelsen af de sidste dele af Aktionærrettighedsdirektivet, SRD II. Fremadrettet bliver det muligt for selskaberne at rekvirere indsigt i selskabets aktionærer, som ligger gemt i depotstrukturen, ved brug af aktionæridentifikation. Samtidig får aktionærerne bedre mulighed for at udøve aktivt ejerskab, da adgang til selskabets generalforsamling bliver gjort mere enkel, ikke mindst for udenlandske aktionærer. Generalforsamlingsindkaldelsen vil fremover blive sendt digitalt til alle aktionærer, og adgangen til at stemme og deltage på generalforsamlingen vil blive nemmere.
Gennemførelsesforordningen (EU) 2018/1212 til det reviderede Aktionærrettighedsdirektiv 2017/828/EU, også kendt som SRD II, træder i kraft den 3. september 2020. 
Direktivet understøtter aktivt ejerskab til gavn for både aktionærer og udstedere, og gennemførelsen vil medføre en markant ændring af hele proxy-processen og transparens omkring den egentlige ejerstruktur for alle udstedere i EU.

Hvem bliver berørt?
SRD II berører alle markedsdeltagere fra udstedere til formidlere, institutionelle investorer, kapitalforvaltere, proxy advisors og aktionærer. Mens aktionærerne kan se frem til øget gennemsigtighed og hurtigere kommunikation, er det de kommercielle parter, herunder Computershare, der har til opgave at opfylde de nye krav og sikre compliance ved at tilpasse deres procedurer og systemer.
SRD II tilfører stor værdi til udstederne i form af ”retten til at kende sine aktionærer” – og dermed øget gennemsigtighed i forhold til selskabets egentlige aktionærer, som tidligere har været samlet under de større depotbankers navne. Fremover vil der også blive stillet større krav til aktionærkommunikationen, herunder generalforsamlingsindkaldelser og videregivelse af oplysninger, og direktivet har ligeledes til formål at lette udøvelsen af aktionærrettigheder og behandlingen af stemmeinstrukser.

Systemunderstøttelse gennem ”The Computershare Hub” og globalt samarbejde
I Computershare har vi overvåget lovgivningsprocessen igennem hele forløbet og har sideløbende tilpasset og udviklet vores services til understøttelse af de nye regler, så vi kan sikre, at vores kunder kan opfylde de nye krav og drage fordel af de nye rettigheder fra dag ét. 
Sammen med vores mangeårige samarbejdspartnere i proxykæden er Computershare stærkt positioneret til at hjælpe dig med at navigere i det nye markedsmiljø og overfor de mange markedsdeltagere, herunder institutionelle investorer, aktionærer, værdipapircentraler og proxy voting agents. 
The Computershare Hub vedligeholder interfaces til alle relevante markedsdeltagere og hjælper dig med at overholde SRD II-reglerne i forbindelse med din generalforsamling, uanset hvor komplekst det bliver.


 • disclosure icon purple

  Hvem er dine aktionærer?

  Du har ret til at vide, hvem dine egentlige aktionærer er. Formidlerne skal straks fremsende oplysningerne uden ugrundet ophold. Som ejerbogskunde i Computershare kan du nu få adgang til oplysningerne via vores Investor Relations Services (IRS) system, eller du kan vælge at få udarbejdet en dybdegående Shareholder ID-rapport med data af høj kvalitet fra vores globale Ownership Intelligence teams, der giver dig værdifuld indsigt i bl.a. de involverede mandathavere.

 • vote confirmation icon purple

  Proxy voting & stemmebekræftelser

  Kommunikationsflowet bliver nu lettet for både aktionærer og udstedere i forbindelse med elektroniske stemmeinstruktioner og automatisk kvittering herfor efter generalforsamlingen, således at dine aktionærer ved, at deres stemmer er blevet gyldigt registreret og optalt.

 • golden operational record icon purple

  Golden Operational Record

  Investorer har fremover krav på at modtage generalforsamlingsindkaldelse og dagsorden rettidigt og i et korrekt og standardiseret format – "Golden Operational Record". Kontakt os hvis du vil høre mere om deling af din mødeindkaldelse på en compliant måde.

Kontakt os

Hvis du vil høre nærmere om mulighederne for at gøre dine aktionærdata til et effektivt værktøj til aktionærengagement, deling af din mødeindkaldelse eller stemmeafgivelse på en nem og enkel måde, så kontakt os på tlf. 4546 0999 eller info@computershare.dk.