​​​​​​​​​​​​​​Få svar på dine spørgsmål om insiderreglerne i MAR


Q1: Kan vi nøjes med at opdatere vores eksisterende Excel-liste med de ekstra oplysninger og så være compliant?

A1: De krav der anføres til registret, særligt omkring integritet og søgbarhed historisk, gør det vanskeligt at føre i et versioneret Excel-ark.

Q2: Hvordan skal Finanstilsynet modtage insiderlisterne?

A2: Finanstilsynet har ingen krav til formatet, udover at det skal være digitalt og søgbart. CSV, PDF eller et Exceludtræk vil efterleve reglerne.


Q3: Hvor hurtigt skal Finanstilsynet modtage listerne efter en forespørgsel?
A3: FT vil angive en frist ved hver forespørgsel. Man får dog minimum en arbejdsdag til at besvare en forespørgsel.

 
Q4: Hvem har ansvaret for, at oplysningerne på insiderlisterne er korrekte og fyldestgørende?
A4: Ansvaret for at udarbejde en insiderliste påhviler udstederen eller personer, der handler på udstederens vegne. Ifølge ESMA's opdaterede Q&A om MAR har rådgivere en selvstændig pligt til at føre listen, hvis denne uddelegeres, hvilket betyder, at udstederen ikke bærer ansvaret for, at rådgiveren fører listen korrekt.


Q5: Vil det eksisterende insiderregister leve op til kravene per 3. juli 2016?
A5: Computershares insidermodul lever op til de nye krav, men for de fleste selskaber vil der skulle indhentes yderligere oplysninger for at kunne rapportere jf. ESMA's guidelines


Q6: Er der forskel på den permanente og den handelsspecifikke liste?
A6: Ja, fsva HVEM der skal være på listerne. Selve formatet på de to lister er stort set identisk, bortset fra hvornår en person er taget af listen, som kun skal fremgå af den handelsspecifikke liste.

 
Q7: Er der krav om at e-mailadressen skal indgå på listen?
A7: Nej, det er der ikke. Men af hensyn til kommunikation og accept fra insideren er e-mailadressen nødvendig.


Q8: På hvilket sprog skal listen føres fsva. begrundelser og stillingsbetegnelser?
A8: Dansk eller engelsk


Q9: Hvad er konsekvensen, hvis registret ikke er fuldstændigt/komplet den 3. juli 2016?
A9: Der er bødestraf ved manglende føring af register, men det gælder formentlig kun for manglende personer og årsager til at være på listen. Der er på nuværende tidspunkt ingen sanktioner for ikke-ajourførte stamdata.


 

​Har du et spørgsmål?

Vi udvider løbende vores Q&A-side, så hvis du har et spørgsmål, du gerne vil have svar på, er du velkommen til at sende det til os på info@computershare.dk.

Tal med os

Vil du høre mere om, hvordan vores system til insideradministration kan hjælpe dig med at sikre compliance?
Ring til os - vi står klar til at hjælpe dig.
Kontakt os