Ejerbogsskolen: Lektion 1 - sådan får du et struktureret overblik over aktionærsammensætningen

 Aktionæridentifikation er et afgørende udgangspunkt for IR-strategien, hvor den stigende udenlandske ejerandel har betydet rekordhøj indflydelse via proxy advisors samt aktionæraktivisme. Et præcist billede af hvem selskabets aktionærer er, er afgørende i forhold til investor targeting, planlægning af roadshows, bedst mulig kontrol til generalforsamlingen (aktionæropposition og stemmeafgivning) samt tilsagn i forbindelse med kapitaludvidelser/corporate actions.

Vi anbefaler derfor, at man følger udviklingen i aktionærsammensætningen nøje, og altid sørger for at have et beredskab i forhold til atypisk adfærd og aktionæraktivisme. Vores værktøjer til aktionæranalyse matcher alle niveauer – fra det hurtige overblik til det fuldstændige overblik over alle selskabets aktionærer – også de ikke-navnenoterede:

Ejerbog (modul)

Giver dig et hurtigt overblik over de navnenoterede aktionærer og er et stærkt værktøj i det daglige IR-arbejde. Du har nem adgang til oplysninger som fx antal aktionærer, dagens bevægelser, noteringsprocenten og top 10 aktionærer. Herudover giver modulet mulighed for at gå i dybden med en lang række statistiske data om ejerkredsen, og du kan søge blandt aktionærerne ud fra kriterier som fx:

 • Geografisk aktionærfordeling (både i DK og fordelt på landekoder)
 • Beholdningsændringer
 • Hvem der handler aktien (private/institutionelle)
 • Nye og udgåede aktionærer
Ledelsesinformation (modul)

En naturlig forlængelse af ejerbogsmodulet for det investorbevidste selskab. Du har adgang til historiske data, og kan udtrække prædefinerede ledelsesrapporter baseret på kvalitative analyser, der giver et dybdegående indblik i aktionærsammensætningen.

Modulet giver bl.a. mulighed for at udtrække rapporter og grafer over:

 • Ejerkredse
 • Nøgletalsberegninger
 • Bevægelser/forskydninger
 • Geografiske og demografiske data

Med rapportgeneratoren kan du få sendt specifikke rapporter i fastlagte intervaller efter dit valg direkte til din inbox. Rapporterne kan anvendes til bl.a. ledelsesrapportering, strategimøder, bestyrelsesmøder, roadshows og investormøder og kan fx indeholde:

 • Historik over udviklingen blandt storaktionærerne
 • Segmentering af investorer i grupper med sammenfaldende interesser
 • Gruppering i investortyper inkl. kapitalfordeling
Mini-Shareholder ID

Computershares generalforsamlingsservice inkluderer en gratis Mini-Shareholder ID, så selskabet kan udnytte den intelligence, der ligger i efteranalysen af den fremmødte kapital og fuldmagtsmaterialet på generalforsamlingen. Det udenlandske ejerskab er ofte skjult for de danske selskaber, da investorernes beholdninger typisk ligger i store nominee-positioner hos global custodians (depotbanker). Men når der skal afgives stemme eller fuldmagt til generalforsamlingen, kommer mange af disse investorer frem i lyset. Dette giver en unik indsigt i aktionærsammensætningen, og man får på struktureret vis mange af de ”skjulte” informationer i ejerbogen. Analysen kan bl.a. bruges til:

 • Kortlægning af aktionærsammensætningen
 • Indkredsning af hvem der sidder med investeringsbeslutningen (Fund Administrators)
 • Kvalificering af relevante investorer i forbindelse med planlægning af roadshows
 • Imødegåelse af investormodstand og dialog med investorerne på kommende generalforsamlinger
 • Registrering af udviklingen på selskabsniveau, så kompetencebehovet i forhold til fuldmagtshåndtering og den bagvedliggende kompleksitet kan vurderes. Stiger det udenlandske ejerskab hen over året, skal der i særlig grad afsættes tid til at planlægge fuldmagtshåndtering ved næste generalforsamling.
Georgeson Shareholder ID

Sikrer dit selskab et fuldstændigt overblik over aktionærstrukturen og er primært for large-cap selskaber med en stor udenlandsk ejerandel, hvor størsteparten af investorerne bruger de globale custodians. En Shareholder ID indeholder bl.a.:

 • Identifikation af aktionærbasen inkl. ikke-navnenoterede aktionærer i nominee-depoter
 • Analyse af investorprofiler (aggressiv/passiv, short/long term m.v.)
 • Information om potentielle investorer, der opererer i peer markedet
 • Konsolidering af data i ejerbogen - opfølgningslister og historik i ét og samme system

Læs mere om vores værktøjer til aktionæranalyse, så du sikrer fuldt overblik over aktionærstrukturen:

Aktionæranalyse

Al aktionæraktivitet samlet ét sted​​.

Læs mere

Tal med os

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med analyse af din aktionærbase? Ring til en af vores eksperter i dag - vi står klar til at hjælpe dig.

Kontakt os