Nye og skærpede regler vedr. insider trading

 

Markedsmisbrugsforordningen (MAR) træder i kraft den 3. juli 2016, og den medfører nye og skærpede regler for bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i børsnoterede selskaber. De nye regler i MAR om bl.a. ledende medarbejderes indberetningspligt og børsnoterede selskabers pligt til at føre insiderlister er et led i den yderligere harmonisering af kapitalmarkederne, der blev påbegyndt efter finanskrisen. 

Det har bl.a. konsekvenser for:

  • Bestyrelsens og de ledende medarbejderes indberetningspligt - ​elektronisk indberetning skal fremover ske samtidig til både Finanstilsynet og til selskabet. Ledende medarbejdere og deres nærtstående skal indberette transaktioner, når disse inden for et kalenderår sammenlagt overstiger 20.000 euro. Indberetningen skal ske straks og senest tre arbejdsdage efter transaktionen.
  • Registrering af nærtstående - navnene på nærtstående personer til ledende medarbejdere skal registreres i insiderregisteret, og de nærtstående har fremover pligt til at indberette direkte til Finanstilsynet og selskabet.
  • Handelsvinduer - MAR indfører nye regler om lukkede handelsvinduer, der betyder, at handel mv. med selskabets værdipapirer ikke er tilladt i en periode på 30 kalenderdage før offentliggørelse af selskabets halvårsrapport og årsrapport.
  • Insiderlister - selskabers insiderlister skal fremover føres elektronisk og udarbejdes efter et fast format udarbejdet af ESMA. Der skal indhentes accept fra alle insidere med tilkendegivelse af, at de er orienteret om de pligter, der følger af at være på insiderlisten. De nye insiderlister skal opdeles i permanente og handelsspecifikke lister, og skal desuden indeholde flere personlige oplysninger end hidtil, herunder privat telefon, privatadresse, fødenavn og nationalt identifikationsnummer (CPR eller pasnummer).
  • Offentliggørelse af intern viden til markederne - pligten til at offentliggøre intern viden fremrykkes til det tidspunkt, hvor der foreligger
    intern viden. Til gengæld vil selskaberne have mulighed for at udsætte offentliggørelsen, hvis 1) offentliggørelse vil skade selskabets interesser, 2) det kan ske uden at vildlede offentligheden, og 3) den interne viden kan holdes fortrolig.

 

Læs hele artiklen af Pernille Høstrup Dalhoff, Kromann Reumert og Michael Kjøller-Petersen, Computershare bragt i Board Perspectives no 10 2016, der sætter fokus på de områder, der er særligt relevante for direktions- og bestyrelsesmedlemmer samt øvrige ledende medarbejdere i børsnoterede selskaber:

Market Abuse Regulation - nye regler vedr. insider trading

 

 

CIMS - effektiv og compliant insideradministration

Find ud af, hvordan vores insider management system, CIMS, kan hjælpe dig med effektiv administration af dine insiderlister og sikring af compliance med insiderreglerne i MAR.

Læs mere

Tal med os

Vil du høre mere om, hvordan vores system til insideradministration kan hjælpe dig med at sikre compliance? Ring til os - vi står klar til at hjælpe dig.

Kontakt os