MT Højgaard optimerede valgprocessen med elektronisk medarbejdervalg


Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

MT Højgaard A/S valgte Computershare som leverandør, da de skulle afvikle valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Med et forestående valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen og ca. 1.800 stemmeberettigede medarbejdere med vidt forskellige ansættelsesforhold både med og uden e-mailadresser stod MT Højgaard med en stor opgave foran sig.

 

Den elektroniske valgproces blev optimeret, og gjorde det lettere for medarbejderne at stemme, hvilket forbedrede stemmeprocenten. I den forbindelse har Computershare været et godt valg som samarbejdspartner til opgaven. Helle Bro Krogen, Direktør, HR & QHSE, MT Højgaard A/S


 

Elektronisk valgportal på tværs af sprog og landegrænser

Efter dialog og behovsafdækning kunne Computershare med sin online valgportal tilbyde en løsning, hvor valget kunne afvikles elektronisk - på tværs af sprog og landegrænser.

Alle medarbejdere blev indlæst i valgportalen og tildelt stemmerettigheder. Valgmetoden blev annonceret på selskabets intranet, ved mail til medarbejdere med MT Højgaard e-mailadresse samt ved brev til medarbejdere ude i marken. Herefter åbnede valgportalen for en periode, hvor man kunne stille op som kandidat samt indsende kandidatbeskrivelse.

Efter opstillingsperiodens udløb overførtes kandidaterne til valgportalens online stemmeseddel og valgportalen åbnede igen – denne gang for afgivelse af stemmer. Ved stemmeperiodens udløb annonceredes valgresultatet kort efter.
 

Computershare var meget servicemindede og fik arrangeret, at vi kunne bruge valgportalen til både at lave elektronisk indstilling af kandidater og efterfølgende den egentlige valghandling.Helle Bro Krogen, Direktør, HR & QHSE, MT Højgaard A/S


 

Forbedret stemmeprocent og store ressourcebesparelser

MT Højgaard opnåede ressourcebesparelser og sikring af valgprocessen samt habilitet ved at lade en ekstern part med et gennemtestet system forestå valget. Valgprocessen blev optimeret, da mange manuelle processer blev erstattet af elektroniske, hvilket også resulterede i en forbedret stemmeprocent.


 

 

​Case study overblik

Land: Danmark

Industri: Byggeri og anlæg

Kundeprofil: MT Højgaard A/S er en af de førende bygge-og anlægsvirksomheder i Norden og udfører projekter i hele Danmark samt fokuserede aktiviteter i udlandet.

Koncernen blev etableret i 2001, da Monberg & Thorsen og Højgaard & Schultz slog sig sammen. MT Højgaard-koncernen ejes af de to børsnoterede selskaber Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S.

Koncernen har ca. 3.900 medarbejdere.