ISS havde sæsonens mest digitale generalforsamling


Computershare har løbende analyseret generalforsamlingerne blandt Large cap selskaberne for at se, hvor digitale de er blevet, og for 2018-sæsonen har vi nu kåret en vinder.

Målt på en række parametre blev ISS A/S den overordnede vinder af "Den mest digitale generalforsamling i 2018" i Large cap segmentet. ISS afviklede som nogle af de første deres generalforsamling som et hybridmøde, hvor aktionærerne havde mulighed for at stemme via app eller en mobil stemmeenhed.

ISS' aktionærer skulle møde fysisk op, hvor de så selv kunne vælge, hvilken enhed de ville benytte til eventuel afstemning. Med hybridløsningen kunne ISS' aktionærer benytte deres egen smartphone i lokalet til at stemme via en voting app.

Mere end 30% af de fremmødte aktionærer havde downloadet voting app'en, og ved registrering fik de udleveret brugernavn og password, så de var klar til at deltage i afstemningen og stille spørgsmål. Aktionærer, der ikke havde en smartphone, fik udleveret en mobil stemmeenhed ved registreringen.

 

Digitalt benchmark

Computershares digitale benchmark, der viser digitaliseringsgraden af generalforsamlingen og aktionærkommunikationen, beregnes ud fra selskabets valg af løsning på 7 digitale parametre. Den højest mulige score er derfor 7,0. De syv parametre er:

  • Aktionærportal
  • Elektronisk indkaldelse til generalforsamlingen
  • Elektronisk adgangskort
  • Indsamling af e-mailadresser 
  • Live streaming
  • Elektronisk afstemning (in-room via afstemningsenheder)
  • Hybrid (mulighed for fysisk deltagelse samt afstemning via app) eller fuldt virtuel (kun virtuel deltagelse)

Målt på alle generalforsamlinger opnår de børsnoterede selskaber en gennemsnitlig score på 3,3 point, som er en svag stigning ift. sidste år. ISS har i 2018 opnået en score på 6, hvilket er nok til at indtage en solid førsteplads.

Vi forventer, at flere danske selskaber følger i ISS' fodspor, så hybridmøderne bliver mere udbredt på generalforsamlingerne i 2019. Når aktionærerne er blevet fortrolige med processen og har downloadet app'en, så er det nemt for dem at indtaste brugernavn og password til den aktuelle generalforsamling uden brug af fysiske stemmesedler og tidskrævende indsamling og optælling af afstemningerne.
 

"Under planlægningen til årets generalforsamling fik vi mulighed for at vælge den nye voting app. Da vi i forvejen stiller en række digitale tjenester til rådighed for vores aktionærer, så var det naturligt at fortsætte ad det digitale spor. Generalforsamlingen blev afviklet med stor sikkerhed, og hybridløsningen gav mulighed for at gennemføre en afstemning nemt og hurtigt med både app og mobile stemmeenheder", siger Tamilla Vahman, Group Vice President, Corporate Secretariat, ISS A/S.

 

 

Understøtter formålet med aktionærrettighedsdirektivet

I lyset af det kommende aktionærrettighedsdirektiv, så vil de elektroniske generalforsamlinger øge transparensen og gøre dem lettere tilgængelige for alle aktionærer i hele verden – også dem, der ikke har mulighed for at møde fysisk op. Det understøtter netop formålet i direktivet, som gerne vil sikre, at investorerne har mulighed for at følge med i de selskaber, der investeres i, og at aktionærrettighederne kan varetages så nemt som muligt.

 

Udlandet viser vejen

På flere af Computershares markeder ser vi øget efterspørgsel på hybrid og virtuelle generalforsamlinger – fra såvel private aktionærer som institutionelle investorer. Tid, ressourcer og geografiske afstande er de praktiske begrundelser for, at de virtuelle generalforsamlinger er interessante for aktionærerne.

Computershare afvikler generalforsamlinger i 15 lande, hvoraf det lovgivningsmæssigt er muligt at afvikle hybrid eller fuldt virtuelle møder i langt de fleste. Læs mere i Computershares white paper 'The future of shareholder meetings is virtually here'.

 

Hvis du vil vide mere om hybridgeneralforsamlinger, er du velkommen til at kontakte Frank Nørgaard, tlf. 4546 0992 eller frank.norgaard@computershare.dk.

Tal med os

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?
Ring til en af vores eksperter i dag – vi står klar til at hjælpe.
Kontakt os