Håndtering af fuldmagter


Forberedelsen af en god og velplanlagt generalforsamling er tidskrævende, men hvis det gøres grundigt kan dit selskab sikre et godt udbytte af generalforsamlingen.

 

Ejerbogsskolen: Lektion 2 - håndtering af fuldmagter

Forud for generalforsamlingen er det vigtigt at holde øje med fuldmagterne – både for at blive bekendt med aktionærernes holdning til dagsordenens punkter, men også for at sikre, at quorumkravet opfyldes. Generalforsamlingsmodulet i Computershares IRS-system spiller en central rolle i administrationen af stemmefuldmagter og giver dig bl.a. overblik over afgivne fuldmagter, stemmeprocenter, fremmødte stemmeprocenter, tilmeldinger og observationslister.

 

Aktionærer kan afgive fuldmagt og brevstemme på følgende måder:

  • Ved at returnere udfyldt og underskrevet fuldmagts-/brevstemmeblanket i svarkuvert til Computershare, der sørger for at registrere fuldmagterne i IRS.
  • Ved at downloade og udskrive fuldmagtsformular på selskabets hjemmeside og udfylde, underskrive og sende den via e-mail til Computershare.
  • Via selskabets aktionærportal, hvor aktionæren kan logge på med NemID eller Computershare login, og afgive elektronisk fuldmagt (bestyrelsesfuldmagt, tredjemandsfuldmagt eller afkrydsningsfuldmagt).


Håndtering af udenlandske fuldmagter
Med den stigende andel af udenlandske aktionærer og øgede brug af proxy advisors, er det vigtigt - og i nogle tilfælde afgørende - at have kendskab til de udenlandske aktionærers holdning inden eventuelle afstemninger på generalforsamlingen.


De udenlandske investorers ejerandel i de børsnoterede selskaber ligger nu på ca. 56% (ultimo februar 2016), og også den fremmødte kapital via proxy har været stærkt stigende. Denne udvikling betyder, at der for selskaber med en stor udenlandsk ejerkreds i særlig grad skal afsættes tid til at planlægge fuldmagtshåndteringen for at sikre en generalforsamling uden overraskelser.

 

Sådan forbereder du dig bedst muligt:

  • Følg udviklingen i ejerbogen og anvend rapporterne fra IRS-systemet til at holde dig opdateret på stemmefordeling, tilmeldte aktionærer, tilmeldt kapital etc.
  • Kend din aktionærbase og brug eventuelt sidste års Mini Shareholder ID til at skabe overblik og få afdækket ”magten” hos de udenlandske proxy advisors.
  • Hav løbende dialog med de største aktionærer og proxy advisors.
  • Følg med i de proxy voting guidelines, der løbende offentliggøres af proxy advisors som ISS, Glas Lewis, PIRC og IVIS.
     

Vores søsterselskab Georgeson publicerer hvert år en rapport, der giver nyttig viden om europæiske investorers voting-mønstre og deres guidelines – læs den seneste rapport her: Proxy season review 2015.

Download vores bedste tips til generalforsamlingen.

Tidligere artikler i Ejerbogsskolen: Lektion 1 - sådan får du et struktureret overblik over udviklingen i aktionærsammensætningen.
 

Tal med os

Kontakt os for hjælp til at finde den rigtige løsning til dit behov.

Kontakt os