​Artikeltema om Generalforsamling 2016

 
Økonomisk Ugebrev Ledelse sætter fokus på Generalforsamling 2016 i deres seneste nyhedsbrev, og Computershare har fået lov til at viderebringe disse meget relevante artikler til vores kunder. Artiklerne sætter blandt andet fokus på udlandets stigende indflydelse samt den faldende interesse for fysisk fremmøde til generalforsamlingerne.
 

Økonomisk Ugebrev Ledelse nr. 1/2016

Tema: Generalforsamling 2016 - download alle artiklerne her

  • Udlandet tager kontrol med danske C20-selskaber
  • Udlandet kan sætte dagsorden i C20-selskaber
  • Færre private deltager på generalforsamlinger
  • Udenlandske investorer optræder samlet
  • Stemmeopgørelser: Stor opbakning til bestyrelsens forslag

I de kommende måneder vil Økonomisk Ugebrev Ledelse sætte yderligere fokus på emnet med artikler der dækker holdninger og tendenser hos bestyrelsesformænd, de nye anbefalinger fra proxy advisors (Glass Lewis og ISS) samt betydningen af det nye ejermønster i forhold til samspillet mellem ejere og selskaber.
 
For oplysninger om abonnement på Økonomisk Ugebrev Ledelse - klik her.
 

Markant øget indflydelse til udlandet

Forberedelserne til generalforsamlingssæsonen 2016 er i fuld gang, og hvis der er et tema, som er gennemgående, så er det de udenlandske investorers stigende og evt. også blokerende indflydelse. Sidste år havde de udenlandske investorer stemmeflertal i syv selskaber i Large Cap-indekset.
 
Det udenlandske ejerskab er steget i 2015 fra 53,2 pct. til 56,7 pct., så de udenlandske investorers indflydelse er kun blevet større og forventes at stige yderligere set i lyset af øget regulering på området, herunder EU's arbejde for at fremme aktivt ejerskab (aktionærrettighedsdirektivet) samt det vedvarende arbejde på at reducere antallet af udenlandske fuldmagter, som er ugyldige og afvises.
 
Computershare anbefaler, at selskaberne bruger sidste års Mini Shareholder ID til at skabe overblik, at man læser de nye retningslinjer fra de forskellige proxy advisors og går i dialog med de største aktionærer. Derudover kan man med fordel anvende rapporterne fra IRS-systemet til at holde sig opdateret på stemmefordeling, tilmeldte aktionærer, tilmeldt kapital mv.
 

Faldende fremmøde blandt private aktionærer

Der har de seneste år været faldende fremmøde blandt de private aktionærer. Dette hænger bl.a. sammen med, at mange selskaber er gået over til elektronisk indkaldelse til generalforsamlingen, hvilket betyder, at kun aktionærer, der har registreret deres e-mailadresse, vil modtage indkaldelsen.
 
Indtil der implementeres en løsning hos bankerne, hvor alle depoter tilknyttes e-mailadresse vil det være selskabernes ansvar at løft e-mailprocenten på deres aktionærbase, således at flest muligt bliver indkaldt til generalforsamlingen.
 
Computershare anbefaler, at selskaberne løbende opfordrer til registrering af e-mails i aktionærportalen – både på hjemmeside og ved fysiske brevkampagner, og at der på generalforsamlingerne opstilles hotspots, hvor nye e-mailadresser kan registreres.
 
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med planlægningen af generalforsamlingen, så kontakt en af vores rådgivere på tlf. 4546 0999 - vi står klar til at hjælpe dig.

Tal med os

Kontakt os for hjælp til at finde den rigtige løsning til dit behov.

Kontakt os