Dansk Aktionærforening deltager stadig aktivt på generalforsamlingen 


I forlængelse af myndighedernes forsamlingsforbud for arrangementer med mere end 10 personer, har Dansk Aktionærforening besluttet at deltage aktivt gennem fremsendelse af deres spørgsmål og indlæg til selskaberne. Disse indlæg vil så blive læst op af dirigenten og spørgsmålene besvaret af bestyrelsen om muligt. 

Det er Generalforsamlingsudvalget hos Dansk Aktionærforening som er ansvarlig for dialogen med selskaberne, og i år er der især tre mærkesager der lægges vægt på som vigtige for de mange privataktionærer:
  • Hånden på kogepladen – har ledelse og bestyrelse investeret egne penge, så de har samme interesser som aktionærerne? 
  • Cyber security – er virksomhedens beredskab klar til at modstå cyberangreb?  
  • Transparens – lever virksomheden op til proaktivt at guide og kommunikere også til gruppen af mindre private investorer, og ikke bare til de store institutionelle investorer? Alle skal så vidt muligt stilles lige. Det kan ske gennem korte let forståelige meddelelser på selskabets hjemmeside.


”De fleste selskaber har nu valgt at afholde en delvis elektronisk generalforsamling, hvor der rent juridisk stadig skal være mulighed for at ”møde op” og give sin mening til kende, også selvom selskabet råder over brevstemmer nok til at vedtage alle forslag på dagsordenen. Det håndterer vi ved at fremsende vores talepapir til selskabet, så dirigenten kan læse vores indlæg op med mulighed for at bestyrelsen kan besvare eventuelle spørgsmål. Transparens og proaktiv kommunikation med markedet er om noget blevet vigtigt, og vi bemærker, hvem der har dette aktionærhensyn. Som en naturlig opfølgning på den atypiske generalforsamlingssæson håber vi meget, at flest mulige virksomheder afholder uformelle aktionærmøder i stil med Novo Nordisk,” udtaler Ole Søeberg, Formand for Dansk Aktionærforening.