​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nyheter & insikt

 Vi erbjuder våra kunder tre viktiga egenskaper

  • Advantage
    precision och tillförlitlighet i de komplexa uppgifter vi åtar oss
  • Ingenuity
    Ett fortsatt fokus på att hitta nya och bättre sätt att möta kundens behov

  • Certainty
    Genom kunskap och erfarenhet av våra tjänster och öppensinnlighet i våra lösningar, levererar vi meningsfulla fördelar i allt vi gör.

Vår golaba närvaro

Vår globala närvaro innebär att vi har de stordriftsfördelar som krävs för att upprätthålla en hög nivå av compliance, riskhantering, intern kontroll och katastrofberedskap.
Det ger trygghet för våra kunder och deras kunder.

21 Länder
16000 Anställda
16000 Kunder

Historien om Computershare

Vilka är vi?
Visa mer