​​​​Full service

Utöver IRS Medium ingår även en anmälningscentral med IRS Large. Vårt effektiva och kompetenta call-center tar hand om alla era aktieägares anmälningar och registrerar era fullmakter. Vår personal har väl genomarbetade rutiner för att ta emot anmälningar per telefon, e-post och registrera fullmakter som kommer per post. Under hela anmälningsperioden har ni en egen kontaktperson i vårt call-center som tar hand om era specifika frågor.

Vi erbjuder även granskning av fullmakter.