​​​​

Integritetsskyddspolicy

(Hantering av personuppgifter)

 

Vi vill göra din on-line erfarenhet så tillfredsställande och säker som möjligt. Vårt mål är att skydda den personliga integriteten och säkerheten för din personliga information samtidigt som vi erbjuder en personlig service som uppfyller dina individuella önskemål och behov. Behandling av dina personuppgifter kommer ske enligt gällande lagar och förordningar som reglerar skydd och säkerhet av person- och sekretessuppgifter.

 

Vilken information får vi om dig och vad vi använder den för?

 

I första hand samlar vi in information på nätet för att göra det lättare för dig att använda våra tjänster. Beroende på de tjänster som du vill ha åtkomst till kan du uppmanas att lämna personlig information såsom ditt namn, adress, e-postadress, bankuppgifter och information om aktuella innehav. Vi kommer att använda denna information för att upprätthålla ditt konto, möjliggöra din åtkomst till begärda tjänster och för att ge dig bästa möjliga service. Vi kan exempelvis använda din information för att uppdatera dina uppgifter i flera innehav i din portfölj. Informationen kommer att hanteras och endast anges i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Vi kommer inte att använda oss av dina uppgifter för ett ändamål för vilket du rimligen inte skulle förvänta oss att använda den. Även i de fall vi delar information med andra företag inom Computersgruppen, till andra aktörer som hjälper oss att leverera våra tjänster till dig och till det bolag som du har investerat i, kommer vi inte lämna ut din personliga information till någon utanför dessa aktörer för oönskade marknadsföringssyften.

 
Hur använder vi cookies?

 

För att förbättra kvaliteten på vår webbplats och tjänster, kan vi från tid till tid skicka det som är känt som en "cookie" till dig. En cookie är ett textstycke, som en webbplats överför till din dators hårddisk. En cookie hjälper till att identifiera information, till exempel, om du har besökt vår hemsida vid ett tidigare tillfälle. Endast den webbplats som postat cookien kan läsa av det. Observera att de webbplatser som denna webbplats kan länkas till kan också använda sina egna cookies för att samla in information av dig.

 

De flesta webbläsare kommer automatiskt att acceptera en cookie, men det är möjligt att ställa in din webbläsare att meddela dig när en cookie tas emot, så att du då kan acceptera eller avvisa det.

 

​​​

Varför överföra information utomlands?

 

Vi kan administrera konton och ge dig tillgång till tjänster via en annan medlem av Computersgruppen i ett land där lagar och normer för personuppgiftsskyddskiljer sig från dem i ditt hemland inklusive Indien, Australien och USA. För användare baserat i Europa innebär detta att vi kan skicka informationen som du har gett oss eller som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Genom att använda vår tjänst godkänner du att sådana överföringar görs (och i de fall du skickar information på uppdrag av en annan person, bekräftar du att du har deras samtycke).

 

Vilka säkerhetsåtgärder tillämpas i hanteringen av din information?

 

Vi använder lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information och för att säkerställa att den inte nås av obehöriga. Information hålls på säkra servrar och krypteras där detta är möjligt. Detta är samma kryptering som används för att överföra kreditkortsinformation över Internet när man köper varor på nätet.

 

Våra säkerhetsrutiner kräver också att, förutom alla lösenord som du kan behöva för att få tillgång till vissa tjänster, att du uppger legitimation innan vi utger personlig information till dig. Flera misslyckade försök eller införande av ogiltiga uppgifter kommer att resultera i en lockout från informationen. Vi genomgår en oberoende och återkommande översyn av vår säkerhetspolicy och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

 

Du ska aldrig lämna över din identifikationsnummer, användarnamn eller lösenord till någon annan. Du bör också aldrig skriva ner ditt lösenord eller spara det på din dator.

 

Hur kan du komma åt och uppdatera dina uppgifter?

 

Du kan begära en kopia av den information som vi har om dig genom att skriva till oss på vårt närmaste kontor. Det kan tillkomma en liten avgift för denna tjänst. Vi försöker också att se till att all information, som vi har för dig, är korrekt och uppdaterad. Om du hittar några felaktigheter vänligen meddela oss och vi kommer att rätta till dem så snabbt som möjligt. Kommunikationen med dig kan försämras om de uppgifter vi har är otillräckliga eller felaktiga.​

Denna programförklaring gäller endast denna webbplats och gäller inte för alla webbplatser som du kan ha länkats genom till denna webbplats eller till en webbplats som du kan länka från denna webbplats.

 


Cookies

Ta reda på mer om cookies och hur vi använder dem.

klicka här