Option Fullmaktsgranskning​​​​​​​​​​​​​​​​

Vi kan erbjuda både granskning av svenska och utländska fullmakter inför er stämma. Det innebär att vi förenklar inpasseringen genom att se till att alla i förväg inskickade fullmakter är granskade.

De svenska fullmakterna granskas och lämnas över till er efter stämman så att alla fullmakter kan sparas på samma ställe.

För de utländska fullmakterna har vi en databas över fullmakter som används vid stämmor och ni kan enkelt se den underliggande fullmakten i vårt IRS-system med namn, utfärdandedatum, sista giltighetsdatum och en PDF av den inskickade fullmakten. Vi sköter även all kommunikation med depåbankerna avseende fullmakterna. ​

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information, en demonstration eller för att ta fram ett kostnadsförslag
visa mer