Proxy Season Review 2017


Georgeson, der er søsterselskab til Computershare, publicerer hvert år en proxy season rapport, der giver nyttig viden om europæiske investorers stemmemønstre og deres vedtagne voting guidelines.

Highlights fra den danske rapport:
  • Opgørelsen over generalforsamlingsforslag og modstand i forbindelse med vedtagelse af forslagene viser, at vederlagspolitikker og andre aflønningstemaer fortsat er det område, der møder mest modstand.
  • 15 af de 38 danske Large Cap selskaber i analysen har modtaget mindst en 'imod' stemme fra de to største proxyrådgivere, ISS og Glass Lewis.
  • I proxysæsonen 2017 blev der fremsat 24 aktionærforslag, hvoraf 10 blev trukket tilbage og 12 blev stemt ned. To aktionærforslag blev vedtaget.
  • Den gennemsnitlige fremmødeprocent er faldet fra 63,43% i 2016 til 61,71% i 2017.

Download det danske kapitel:


Georgeson offentliggør hvert år en omfattende analyse af generalforsamlingstendenserne på de europæiske markeder, hvor Georgeson har en udbredt kundebase: Storbritannien, Frankrig, Holland, Tyskland, Schweiz, Italien og Spanien. Georgesons lokale kundesupport, dybdegående investorengagement og markedskompetence gør det muligt, at fremhæve problemer og tendenser, der vil være af interesse for både udstedere og investorer.

Download Georgeson Proxy Season Review 2017: