Status på generalforsamlingssæsonen 2018


Hvert år analyserer Computershare data fra de mange generalforsamlinger, vi hjælper med at afvikle, med henblik på at levere statistik og indsigt om de trends, der præger markedet. I år har vi til dato afviklet 75 generalforsamlinger, heraf 14 af C25 generalforsamlingerne.

Vi vil især fremhæve 4 områder:

  • Fortsat faldende fysisk fremmøde
  • Udlandet kontrollerer en fjerdedel af stemmerne
  • Øget brug af elektronisk aktionærkommunikation
  • Aktivt ejerskab - med fokus på aflønning

 

Fortsat faldende fysisk fremmøde

I alt 4.297 aktionærer var tilmeldt til de 14 Large cap generalforsamlinger, heraf havde 76% tilmeldt sig elektronisk via aktionærportalen, og 24% via brev eller telefon.

Det fysiske fremmøde er fortsat faldende, og den gennemsnitlige fremmødeprocent var på 55% af tilmeldte aktionærer.

Udlandet kontrollerer en fjerdedel af stemmerne

De udenlandske investorer gør deres indflydelse gældende via proxy advisors, og den fremmødte kapital repræsenteret ved proxyfuldmagter udgjorde 24,1%, hvilket er på niveau med de seneste tre år.

Andelen af godkendte udenlandske instrukser ligger på omkring 81%, hvilket er lidt i underkanten af niveauet de seneste 4 år. Det betyder, at hver femte stemme ikke tæller med på generalforsamlingen. På trods af en stagnerende tendens forventer vi, at andelen af godkendte instrukser vil stige de kommende år, da aktionærrettighedsdirektivet sætter særligt fokus på området for at forbedre muligheden for aktivt ejerskab, herunder at gøre det lettere at deltage i stemmeafgivningen som udenlandsk investor. Samtidig presser stewardship code i retning af, at investorerne forpligter sig til at udøve aktivt ejerskab.

 

Øget brug af elektronisk aktionærkommunikation

Sidste år introducerede vi det elektroniske adgangskort, og i år har hele 92% af Large cap selskaberne benyttet elektronisk adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskortet sendes via e-mail til den e-mail som aktionæren har angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen, og skal fremvises til generalforsamlingen enten elektronisk på mobilen eller i udskrevet form. Selve registreringsprocessen på generalforsamlingerne er gået smidigt og gnidningsfrit med scanning af de elektroniske adgangskort og udlevering af stemmesedler.

De elektroniske adgangskort har sat fokus på indsamling af e-mails, og på flere generalforsamlinger har de private aktionærer fra talerstolen kritiseret selskaberne for ikke at gøre nok for at indhente aktionærernes e-mailadresser, hvilket betyder, at aktionærerne ikke modtager information om generalforsamlingen. Dette har medvirket til, at flere selskaber har stillet hotspots op på selve generalforsamlingen, så aktionærerne nemt har kunnet få registreret deres e-mail. Dette er et blandt flere tiltag, som man kan læse om i vores anbefalinger til at øge e-mailprocenten

E-mailprocenten for de navnenoterede aktionærer ligger på 17% mod 15% sidste år. Af de fremmødte aktionærer på generalforsamlingerne er dette tal helt oppe på 75%. For Large cap selskaberne er 32% af den samlede kapital dækket med en e-mail.
 

Aktivt ejerskab - med fokus på aflønning

Både de private aktionærer og de institutionelle investorer har haft øget fokus på områder som ledelsesaflønning og bonusprogrammer, overboarding og bestyrelsens uafhængighed, men også den fortsatte digitalisering af generalforsamlingen har været i fokus i 2018.

I sæsonen har vi igen set et par forslag omkring aflønningspolitik blandt Large cap selskaberne, der ikke har kunnet opnå opbakning fra investorerne på grund af guidelines fra proxy advisors. Dette understreger vigtigheden af at holde sig orienteret om anbefalingerne fra de udenlandske proxy advisors.

De danske institutionelle investorer har også i år været meget aktive, og ATP har indtil videre været på talerstolen på 17 generalforsamlinger. Som tidligere er det oftest områder som transparens i forbindelse med aflønning og bonusprogrammer, der er temaerne hos ATP og de øvrige investorer.


 

Tal med os

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?
Ring til en af vores eksperter i dag – vi står klar til at hjælpe.
Kontakt os