GF-analyse: Aflønning møder modstand


På generalforsamlinger overalt i Europa er der en tendens til modstand, når aktionærerne skal stemme om aflønning af bestyrelse og direktion. Det er et af hovedbudskaberne i den gennemgang af europæiske generalforsamlinger, som Georgeson/Computershare offentliggør i næste uge.


 

En dugfrisk analyse af generalforsamlinger i Danmark og syv andre europæiske lande viser, at emnet Remuneration står højt på aktionærernes dagsorden. Analysen bygger på erfaringer fra størstedelen af large-cap virksomheder i de undersøgte markeder. Det omfattende materiale bag analysen giver derfor et ganske præcist billede af, hvilke udfordringer udstederne står overfor.

Det fremgår af analysen, at det i Danmark er emnet ledelsesaflønning, der møder klart mest modstand fra aktionærerne. 3 ud af 5, eller 60 procent, af de udfordrede punkter til afstemning på seneste sæsons generalforsamlinger handler om aflønning. Computershare definerer et afstemningsemne som udfordret, når mere end 10 procent af aktionærerne er imod forslaget.


 

"Med ledelsesaflønnings andel på 60 procent af de udfordrede emner, er Danmark faktisk det land, hvor der spores den største modstand mod aflønning af direktion og bestyrelse. Det er derfor stadig et emne, som danske udstedere skal være yderst opmærksomme på frem mod næste generalforsamling," siger Michael Kjøller-Petersen, der er administrerende direktør hos Computershare Danmark.

 

Men det er ikke kun i Danmark, at ledelsesaflønning møder modstand, når der skal stemmes om emnet på generalforsamlingerne. I de syv andre europæiske lande, der indgår i analysen, er vederlag og vederlagspolitik over en bred kam et emne, der har aktionærernes opmærksomhed. Eksempelvis er det knap halvdelen af alle udfordrede afstemningsemner i Frankrig, der handler om ledelsesaflønning.

 

Udfordring kommet for at blive

At aflønningen af direktion og bestyrelse er et emne, der tillægges megen opmærksomhed i offentligheden, er ikke nyt for de fleste. Men der er i disse år et øget pres på virksomhederne for at skabe gennemsigtighed i vederlagene til ledelsen. Og det pres bliver virkelighed for alle danske virksomheder, når næste generalforsamling afvikles.

Komiteen for god selskabsledelse opdaterede sidste år retningslinjerne, således at de nye anbefalinger kunne træde i kraft for regnskabsåret 2018. Det betyder, at selskaberne på den kommende generalforsamling vil blive mødt af forventninger om åbenhed omkring vederlag til direktion og bestyrelse i henhold til de nye retningslinjer.

Anbefalinger for god selskabsledelse er ikke bidefaste lovkrav, men hvis de ikke følges, bør selskaberne som minimum på generalforsamlingen forklare, hvorfor anbefalingerne ikke følges. Men eftersom den netop offentliggjorte analyse fra Computershare viser, at ledelsesaflønning absolut har aktionærernes interesse, så vil det blive besværligt at forklare, hvorfor et selskab ikke vil følge anbefalingerne om transparens i vederlagene.


 

"Vederlag og vederlagspolitiken vil blive emner på kommende generalforsamlinger, og jeg kan derfor kun anbefale, at danske virksomheder studerer deres ejerbog grundigt. Mere end halvdelen af kapitalen i danske virksomheder er i dag på udenlandske hænder, og både danske og internationale investorer har i dag fokus på aflønningen," fastslår Michael Kjøller-Petersen, Computershare.

 

Det er ikke kun anbefalinger for god selskabsledelse, der har fokus på transparens i ledelsens aflønning. Aktionærrettighedsdirektivet er på vej ud af høringsfasen, og her bliver der også stillet skarpt på vederlag. Hvis du vil vide mere direktivet og forventningerne til implementering, så tilmeld dig vores generalforsamlingsevent den 23. november 2018 her: Generalforsamlingen 2019 kick-off.

Du kan downloade analysen her: Georgeson's 2018 Proxy Season Review - Denmark.

​Hvis du vil vide mere om de europæiske tendensers betydning for din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte Computershare på tlf. +45 4546 0999 eller info@computershare.dk.


 

Tal med os

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?
Ring til en af vores eksperter i dag – vi står klar til at hjælpe.
Kontakt os